دانلود مقالات ترجمه شده isi

دانلود مقالات ترجمه شده isi

برای گسترش علم به ابزاری نیازمند هستیم که این ابزار نگارش مقاله و چاپ آن می باشد.

مقالات  از لحاظ فنی به دو دسته تقسیم می شوند ،مقالاتی که محتوای آنها تولید علم جدید و دارای نوآوری می باشد که توسط پژوهشگران نوشته می شود و دسته دوم مقالات مروری هستند که در این مقالات پژوهشگران به مرور یافته های علمی در حوزه ای خاص می پردازند.

نگارش مقاله خود نوعی هنر به حساب می آید.

مترجمینی هستند که مقالات isi را ترجمه می کنند ودر سایت ترجمه قرار می  دهند  تا افرادی که به دنبال دانلود مقالات ترجمه شده isi هستند از این سایت  مقاله خود را دانلود نمایند.

دانلود مقالات ترجمه شده isi کار آسانی نمی باشد باید از سایتی که به آن مراجعه می کنید مطمئن باشید.

برای نگارش مقاله باید قواعد و اصول خاصی رعایت شود،در اکثر مجلات معتبر مقالات به زبان انگلیسی چاپ می شوند.بنابراین پژوهشگران باید به زبان انگلیسی تسلط داشته باشند و با دستور زبان آشنایی داشته باشند.

اگر قوانین و مراحل نگارش مقاله رعایت نشود مقاله در مجلات معتبر پذیرش نخواهد شد.

افرادی که برای اولین بار اقدام به نگارش مقاله نموده اند از آنجایی که تجربه،تخصص و دانش کافی در این زمینه را ندارند بنابراین یا از افراد کار بلد راهنمایی م یگیرند و یا کلاً نگارش مقاله را به این دسته از افراد می سپارند.

افرادی که پایه زبان انگلیسی ضعیفی دارند برای آشنایی با مقالات isi به دانلود مقالات ترجمه شده isi می پردازند.

بسیاری از مقالات قبل از اینکه داوری علمی شوند به نویسندگان مقاله برگردانده شده اند چرا که اصول و قواعد مقاله نویسی در آن رعایت نشده اشکالات نگارشی  داشته و یا به علت عدم تسلط کافی به زبان انگلیسی این اتفاق افتاده است.

در این میان موسساتی تأسیس شده اند که به  نویسنده آماتور کاملا آموزش می دهند که چگونه یک مقاله علمی خوب بنویسند.

این موسسات در زمینه هایی از جمله: پیشنهاد موضوع، نگارش مقاله، ویرایش و ترجمه مقاله،استخراج مقاله از پایان نامه،پذیرش و چاپ مقاله در مجلات معتبر.

نوشتن مقاله و ویرایش آن کار تخصصی می باشد که نویسنده علاوه بر اینکه باید در رشته خود مسلط باشد باید با اسلوب مقاله نمیسی و مهارت ترجمه آشنایی داشته باشد. چرا که آمار نشان داده شده که 75% از مقالاتی که برای چاپ در مجلات معتبر ارسال می شوند به علت عدم رعایت اسلوب مقاله نویسی و عدم تسلط به زبان انگلیسی ،برگردانده شده اند.