دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه تمامی رشته ها توسط سایت دانلود مقاله امکان پذیر شد.

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه

 

           با توجه به دسته بندی مربوطه میتوانید مقالات مربوط به رشته ی خود را مشاهده کنید و سپس چکیده مقاله را به انگلیسی و فارسی نظاره گر باشید  سپس اقدام به خرید نمایید.

          هر مقاله ای را که انتخاب کنید مشخصات آن به طور کامل توضیح داده شده است . تا بتوانید

 با دید بهتری به مقاله مورد نظر خود دست پیدا کنید.

 

         بسیاری از دانشجویان برای پایان نامه ها ویا تحقیقات خود نیاز به مقالات علمی دارندو

سایت دانلود مقاله این نیاز را برطرف کرده است.

 

           مزایای استفاده از سایت دانلود مقاله:

            دیدن متن فارسی باعث میشود تا دانشجو راحت تر بتواند مقاله مورد نظر خود را پیدا کند.

          هزینه بسیار پایین: پیدا کردن مقاله از مجلات علمی و ترجمه آن هزینه ای بالغ بر 10برابر

          دارد و این امر باعث میشود که خیلی از دانشجویان از انجام ترجمه خودداری کنند و در

         کار خود دچار وقفه شوند. به این منظور می توانند با هزینه ای ناچیز مقالات را تهیه کنند

          و تحقیقات خود را به نحو احسنت کامل نمایند.

 

دانلود مقاله 69ق
مه 20, 2020 0
430,000 ریال
دانلود مقاله 75س
مه 20, 2020 0
410,000 ریال
دانلود مقاله 84ب
مه 20, 2020 0
810,000 ریال
دانلود مقاله 75س
مه 12, 2020 0
190,000 ریال
دانلود مقاله علمی
مه 11, 2020 0
360,000 ریال
دانلود مقاله 69ق
مه 11, 2020 1
600,000 ریال
دانلود مقاله 84ب
مه 6, 2020 0
220,000 ریال
دانلود مقاله علمی
آوریل 13, 2020 0
310,000 ریال
دانلود مقاله 75س
آوریل 8, 2020 0
180,000 ریال
دانلود مقاله 75س
مارس 25, 2020 0
190,000 ریال
زیست
vg
jh