توضیحات محصول

دانلود اختلال اجرایی در اوتیسم( در خود ماندگی)

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۴۸۱۴ کلمه ۷ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۸ صفحه word فونت B Nazanin

اختلال اجرایی در اوتیسم( در خود ماندگی)

الیزابت . ال. هیل

حوزه روان شناسی، دانشکده گلداسمیتز، دانشگاه لندن، ساختمان وایت هد، نیو کورس لندن، SE146Nw.uk

تابع اجرایی اصطلاحی چتری برای توابعی از قبیل برنامه ریزی، ظرفیت حافظه کار، کنترل تکانه، بازدارندگی و انعطاف پذیری ذهنی و نیز اصطلاحی برای آغاز و نظارت بر یک عمل است. یکی از موضوعات بسیار مهم مورد بحث، اولویت اختلال اجرایی در اوتیسم است، به طوری که برای بررسی انواع فرعی توابع اجرایی در محدوده ی اوتیسم و سایر اختلال های رشدی – عصبی است که مستلزم تابع لوب جلویی ملاحظه شده است، تلاش های تازه ای انجام شده است. این مقاله، مطالعات رفتاری شناختی برنامه ریزی، انعطاف پذیری ذهنی و بازدارندگی را در اوتیسم بازبینی می کند و چنین نتیجه گیری می شود که برای تجزیه و تفکیک نمودن سیستم اجرایی در اوتیسم تحقیقات مفصل تری لازم است و این کار با ارزیابی  رنج گسترده ای از توابع اجرایی و نیز همبستگی های آناتومی – عصبی آنها در بیشینه عمر همان افراد انجن فایلم می شود

Executive dysfunction in autism

‘Executive function’ is an umbrella term for functions such as planning, working memory, impulse control, inhibition and mental flexibility, as well as for the initiation and monitoring of action. The primacy of executive dysfunction in autism is a topic of much debate, as are recent attempts to examine subtypes of executive function within autism and other neurodeve-lopmental disorders that are considered to implicate frontal lobe function. This article will review cognitive behavioural studies of planning, mental flexibility and inhibition in autism. It is concluded that more detailed research is needed to fractionate the executive system in autism by assessing a wide range of executive func­tions as well as their neuroanatomical correlates in the same individuals across the lifespan

کد:۲-۱۲۸۰۱

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل: www.downloadmaghaleh.com

اختلال اجرایی در اوتیسم( در خود ماندگی)

نظری بدهید

شانزده − یک =