دانلود مقاله 69ق

توضیحات محصول

دانلود مقاله تاریخ نگاری در پژوهش های حسابداری

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۸۷۶۰کلمه ۲۰صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۹صفحه word فونت۱۴ b nazanin

مقدمه

تاریخ نگاری می تواند به معنای عمل نوشتن تاریخ باشد، اما به طوری به تحلیل بدنه نوشته های تاریخی مربوط می شود و گاهی اوقات در موضوعات متداول به تاریخچه تاریخ نیز چگونگی نوشتن تاریخ در مورد تغییرات در گذر زمان مربوط می شود (چنگ، ۲۰۱۲، مانسلو، ۲۰۰۶، ۱۴۲). تاریخ نگاری به مواردی مانند نظریه های ضمنی و صریح تاریخ نویسان، روش هایی که آنها استفاده می کنند و فرضیات هستی شناسی و شناخت شناسی آنها مربوط می شود. این سوال که “ما چگونه می توانیم در مورد گذشته بدانیم؟” نه تنها در تاریخ نگاری اهمیت دارد، بلکه در حسابداری نیز مهم است. حسابداری مدعی است که مبادلات گذشته سازمانی و فردی را به شیوه ای درست و عادلانه گزارش می کند (ناپیر، ۲۰۰۲). مورخان حسابداری به موضوعاتی مانند بنیان تحقیقاتی شان، نظریه های خاص و چهارچوب های مفهومی، و جنبه های اساسی علاقه مند هستند. چهارچوب های مفهومی، باعث آگاهی، برخی از مطالعات خاص می شوند و جنبه های اساسی نیز به مواردی مانند جایگاه تاریخ در مطالعات مدرن حسابداری، نقش مهم نظریه در تحقیقات تاریخی حسابداری، و ویژگی هایی که این تحقیقات را تاریخی می کنند، می پردازد. در مقابل، جایگاه داده های معاصر، اعتبار و درستی روش های تحقیقاتی مختلف و قابلیت اطمینان شواهد از اهمیت کمتری برخوردار است. تمایل محققان به این حوزه در مجموعه ای از کتاب، فصول و مقالات علمی نشان داده شده است. این تحقیقات و کتاب ها بر تاریخ نگاری حسابداری تمرکز می کنند توسط کارنیه (۲۰۱۴) نیز تحلیل و ارزیابی شده اند. در این مطالعه، کارنیه بیش از شصت نشریه را در حوزه تاریخ نگاری حسابداری، بین سال های ۱۹۸۳ و  ۲۰۱۲ شناسای کرد. بهترین محققان، لی د پارکر، توماس ان، تایسون، ریچارد کی. فلشمن، آنتونی جی. هوپوود و نویسندگان کنونی بودند.

Historiography in accounting research

Introduction
Historiography can mean the act of writing history, but it is generally understood to relate
to the analysis of bodies of historical writing, often on common themes, and also to the
‘history of history’ – how the ways in which the past has been written about have changed
over time (Cheng 2012: 1; Munslow 2006: 142). Historiography addresses issues such as the
explicit or implicit theories of historians, the methods they use, and their ontological and
epistemological assumptions. The question ‘how can we know the past?’ is fundamental
not only to historiography but also to accounting, which claims to report in a true and fair
manner the past transactions of individuals and organisations (Napier 2002).
Accounting historians are interested in the foundations of their research, not only
the specific theories and conceptual frameworks that inform particular studies, but also
fundamental aspects such as the place of history within the corpus of modern accounting
research, the very role of theory in historical accounting research, the characteristics that
make such research ‘historical’ rather than merely drawing on non-contemporary data, the
validity and appropriateness of different research methods, and the reliability of evidence.
This interest has been manifested in a long series of books, book chapters and journal articles
focusing on accounting historiography, which have been analysed and assessed by Carnegie
(۲۰۱۴). In his study, Carnegie identified over sixty publications on accounting historiography
between 1983 and 2012, the most prolific contributors being Lee D. Parker, Thomas N.

کد:

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی

نظری بدهید

پانزده − 11 =