دانلود مقاله 75س

توضیحات محصول

تجزیه و تحلیل آسیب و شکستِ یکپارچه در اتصالاتِ برشی تک لبه و دو لبه

تعداد کلمات فایل انگلیسی :5698کلمه  14 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : 20 صفحه word  فونت 14  B Nazanin

چکیده

مدل باند ترکِ فرا درونی برای بررسی آسیب پیشرونده و شکست اتصالات کامپوزیتیِ چند لایه پیشنهاد شده است. این مدل تئوری اسکاپری را با هدف ماتریکس مدلسازیِ میکرو ترک با تئوری باند ترک بمنظور مدلسازی شکستِ ماکروسکوپیِ ورقه ها در یک چارچوب سه بعدی استاندارد ترکیب کرده و بعنوان اصول متریال در نقاط ادغام عنصر اجرا می کند. سه صفحه شکست مختلف که توسط ارتوتراپی متریال تعریف شده اند، برای مدلسازی شکست ماکروسکوپی با استفاده از تئوری باند ترک مورد بررسی قرار گرفته اند. این روش اجازه می دهد تا مدل هم بعنوان یک عنصر درونی و هم بعنوان عنصر بیرونی از ضخامت نهایی با انتخاب مناسب صفحات شکست بکار گرفته شود. شکستِ تحمل موضعی که در اتصالات پیچ و مهره ای مشاهده شده است، با استفاده از رویکردِ ثباتِ موضعی در پاسخِ پس از اوجِ عناصر فردی مدلسازی شده است. نتایج شبیه سازی برای مشکل اتصالات برشِ تک لبه ای و دو لبه ای بمنظور اعتبار سنجیِ مدلِ ارائه شده مقایسه شده اند.

کلمات کلیدی

ورقه های کامپوزیت، اتصالات پیچ و مهره ای، تجزیه و تحلیل شکست پیشرونده، آزمایش مجازی

مقدمه

اگر چه استفاده از مواد کامپوزیتی در بخشهای حمل و نقل هوایی و خودرو رو به افزایش است، اتصالات پیچ و مهره ای همچنان در اکثر کاربردها در همان مکانیسم اولیه باقی مانده اند. بر خلاف پیوند، نگهداری از این اتصالات راحت بوده و همچنین به علت انحرافات صنعتیِ ناشی از خصوصیات شان کمتر مستعدِ شکست هستند. با این حال، هر جا که اتصالات وجود دارد، چه پیچ و مهره ای و چه پیوندی، احتمالآ مجموعه ای از آسیبها و شروع شکست در همان ساختار محسوب می شوند؛ شاید به این دلیل باشد که این نوع اتصالات به حفره هایی بعنوان یک افزایش دهندۀ فشار در ساختار نیاز دارند. از این رو، به سایزِ مناسبِ اتصالات در طراحی ساختاری نیاز دارد

Progressive Damage and Failure Analysis of Single Lap Shear and Double Lap Shear Bolted Joints

Abstract
Intra-inter crack band model (I2CBM) is proposed for studying the progressive damage and failure of laminated composite bolted joints. The model combines Schapery theory for matrix microcrack modeling with crack band theory for lamina macroscopic failure modeling in a standard 3D finite element framework and is implemented as material laws at element integration points.Three di erent failure planes defined by material orthotropy are considered for the modeling of macroscopic failure using crack band theory. This procedure allows the model to be used either as an intraply element or as an interply element of finite thickness by an appropriate choice of the crack planes of interest. Localized bearing failure, observed in bolted joints, is modeled using a residual strength approach in the post-peak response of individual ply elements. Simulation results for single lap shear and double lap shear bolted joint problems are compared against experiments for model validation.
Keywords:
Composite laminates, Bolted joints, Progressive failure analysis, Virtual testing

کد:13424

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + 1 =