دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

ترجمه مقاله چرا مدیریت امور مالی دولتی اهمیت دارد؟

– Why Public Financial Management Matters

تعداد صفحات فایل انگلیسی :    12صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : 12 صفحه word فونت 14  B Nazanin

تعداد کلمات فایل ترجمه :4267

 

چکیده

محققان دولتی و مدیریت (PAM) مدتها پیش به این موضوع رسیده اند که منابع مالی نیروهای حیاتی سازمان های عمومی هستند. کمتر درک شده است که چگونه مطالعه مدیریت مالی عمومی (PFM) می تواند درخصوص نظریه، تحقیق و اصل PAM  به طور گسترده اطلاع رسانی کند. در این مقاله، ما استدلال می کنیم که تحقیق PFM انواع مختلف از نگرش های مفهومی، تحلیلی،و تجربی را برای تحقق بخشیدن به بعضی از سوالات بی پایان مدیریت  و اداره عمومی به ارمغان می آورد. برای نشان دادن این ادعا، ما یافته های تحقیقات مختلف را در بین زیرمجموعه PFM ترکیب می کنیم.

Public administration and management (PAM) scholars have long recognized that financial
resources are the lifeblood of public organizations. Less appreciated is how the study of
public financial management (PFM) can inform the theory, research, and practice of PAM
broadly. In this article, we argue that PFM research brings a variety of conceptual, analytical,
and empirical insights to bear on some of public administration and management’s timeless
questions. To illustrate this claim, we synthesize findings from a variety of research across
the PFM subfield.

 

دانلود مقاله انگلیسی