توضیحات محصول

دانلود مقاله آسیب حاد ریه و درد ناشی از سندرم تنفسی حاد

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۱۰۵۰۰  کلمه ۱۰ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :۲۷ صفحه word فونت ۱۴ Arial

 

آسیب حاد ریه و درد ناشی از سندرم تنفسی حاد

 

JULIE A. BASTARACHE | LORRAINE B. WARE | GORDON R. BERNARD

آسیب حاد ریه (ALI) و درد ناشی از سندرم تنفسی حاد (ARDS) مشکلات رایج در واحد مراقبت های ویژه (ICU) هستند و می توانند طیف گسترده ای از بیماری های مهم را پیچیده کند. اولین بار توسط Ashbaugh در ۱۹۶۷، توصیف شد  . سندرم در ابتدا درد ناشی از سندرم تنفسی بزرگسالان برای متمایز کردن از سندرم درد تنفسی نوزادان نامیده می شد. با این حال، با شناسایی اینکه ALI/ARDS می تواند در کودکان رخ دهد، اصطلاح حاد به جای بزرگسالان در نامگذاری شناخت شروع حاد معمولی که سندرم را تعریف میکند جایگزین شد. اگر چه درمان های خاص برای ALI / ARDS آهسته ظهور کردند ، توسعه های اخیر استراتژی های جدید برای تهویه مصنوعی که مرگ و میر را بهبود میدهد ، و استراتژی های مدیریت مایعات که طول تهویه مکانیکی را کاهش می دهد، بر اهمیت شناسایی و درمان مناسب تمام بیماران مبتلا به ALI / ARDS تاکید می کند . اگر چه این نقطه ساده به نظر می رسد ، در عمل، ALI / ARDS تا حد زیادی غیر قابل تشخیص باقی می ماند ، و اغلب پزشکان متخصص در تشخیص اختلاف نظر دارند ، که استمرار درمان نامناسب یا ناکافی است.

Acute lung injury (ALI) and acute respiratory distress syndrome (ARDS) are common problems in the intensive care unit (ICU) and can complicate a wide spectrum of critical illnesses. First described by Ashbaugh in 1967,1 the syndrome was initially termed adult respiratory distress syndrome to distinguish it from the respiratory distress syn­drome of neonates. However, with the recognition that ALI/ARDS can occur in children, the term acute has replaced adult in the nomencla­ture in recognition of the typical acute onset that defines the syndrome. Although specific treatments for ALI/ARDS have been slow to emerge, the recent development of new strategies for mechanical ventilation that improve mortality, and fluid management strategies that reduce the length of mechanical ventilation, emphasizes the importance of identifying and appropriately treating all patients with ALI/ARDS. Although this point would seem to be straightforward, in practice, ALI/ ARDS remains largely underdiagnosed,23 and often expert

practitio­ners disagree on the diagnosis,4 which perpetuates inappropriate or inadequate treatment.

کد:۹۱۰۵

 

دانلود رایگان فایل انگلیسی آسیب حاد ریه و درد ناشی از سندرم تنفسی حاد

رمز فایل :www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

17 + 11 =