توضیحات محصول

دانلود مقاله اشتراک گذاشتن طیف مشارکتی میان شبکه های تلفن همراه و اد هاک

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۹۳۳کلمه ۱۳صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۳۵صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

اشتراک گذاشتن طیف مشارکتی میان شبکه های تلفن همراه و شبکه های اد هاک (ad hoc) در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است. سیگنال های ضعیف و تداخل های قدرتمند در سطح لبه سلول، بطور معمول سبب تخریب شدید کارکرد می شود. به جهت بهبود کیفیت کارکرد کاربران لبه سلول، تا زمانی که بهره وری طیف بالا نگه داشته می شود، یک طرح به اشتراک گذاری طیف مشارکتی را در این مقاله پیشنهاد می کنیم. در این طرح پیشنهادی، کاربران اد هاک می توانند به شکلی فعال، تکنیک تنوع مشارکتی را جهت بهبود توان عملیاتی downlink شبکه تلفن همراه، به کار ببرند. به منظور پاداش، قسمتی از طیف شبکه های تلفن همراه به شبکه های اد هاک برای انتقال داده های خود، آزاد می شود. برای تعیین تخصیص طیف بهینه، ظرفیت انتقال اد هاک را به بالاترین حد می رسانیم که در معرض محدودیت هایی بر روی احتمال قطع شبکه های اد هاک و بر روی نسبت بهبود توان عملیاتی شبکه های تلفن همراه قرار گرفته است، بوسیله تئوری هندسه تصادفی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج عددی و شبیه سازی برای اعتبار سنجی نتایج تحلیلی ما، ارائه شده است. آنها نشان می دهند که طرح پیشنهادی ما می تواند به گونه ای مؤثر، انتقال اد هاک را آسان تر کند در صورتی که به طور متوسط کارکرد تلفن همراه را بهبود می دهد.

مقدمه

به اشتراک گذاری طیف شناختی، اخیراً به جای تقاضاهای رو به رشد برای دسترسی به پهنای باند بی سیم مورد مطالعه قرار گرفته است که می تواند مشکل تحت استافده طیف مجاز را کاهش دهد. تکنیک های به اشتراک گذاری طیف می تواند به طور کلی به سه دسته طبقه بندی شود: در هم تنیده، لایه زیرین و هم پوشانی [۱]. برای به اشتراک گذاری طیف در هم تنیده، سیستم ثانویه می تواند به طور فرصت طلبانه به حفره های طیف دسترسی داشته باشد. برای لایه زیرین طیف، کاربران ثانویه (SU ها)، به طور همزمان با کاربران اولیه (PU ها)، تحت محدودیت هایی، داده های خود را منتقل کنند که تداخل ناشی از SU ها در PU ها باید زیر یک آستانه مشخص باشد. برای همپوشانی طیف، SU ها به طور فعال به انتقال داده های اولیه به ازای دسترسی در حوزه زمان [۲]، حوزه فضایی [۳]، یا حوزه فرکانس [۴] کمک می کنند. مکان SU ها معمولاً ثابت می باشد یا به یک منطقه کوچک بدون تحمل تداخل از سایر انتقال های همزمان محدود می شود. این برای گسترش به اشتراک گذاری طیف مشارکتی برای شبکه های اد هاک ثانویه بی اهمیت است، همانطور که توپولوژی به طور مکرر تغییر می کند و تداخل از عدم قطعیت ناشی از هم مکان تصادفی کاربر و هم محو شدگی کانال رنج می برد.

Abstract

Spectrum sharing between cellular and ad-hoc networks is studied in this work. Weak signals and strong interferences at the cell-edge area usually cause severe performance degradation. To improve the cell-edge users’ performance quality while keeping high spectrum efficiency, in this paper, we propose a cooperative spectrum sharing scheme. In the proposed scheme, the ad-hoc users can actively employ cooperative diversity techniques to improve the cellular network downlink throughput. As a reward, a fraction of the cellular network spectrum is released to the ad-hoc network for its own data transmission. To determine the optimal spectrum allocation, we maximize the ad-hoc transmission capacity subject to the constraints on the outage probability of the ad-hoc network and on the throughput improvement ratio of the cellular network. Both the transmission capacity of the ad-hoc network and the average throughput of the cellular network are analyzed using the stochastic geometry theory. Numerical and simulation results are provided to validate our analytical results. They demonstrate that our proposed scheme can effectively facilitate ad-hoc transmissions while moderately improving the cellular network performance.

fr120:کد

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

اشتراک گذاشتن طیف مشارکتی میان شبکه های تلفن همراه و اد هاک

نظری بدهید

چهار + شانزده =