توضیحات محصول

دانلود مقاله استافیلوکوکاورئوسِ مقاوم دربرابرچنددارو شیمی درمانی ( درمان ِ شیمیایی ) آینده

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۸۰۰۰ کلمه ۹ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۶ صفحه word فونت ۱۱ B Nazanin

استافیلوکوکاورئوسِ مقاوم دربرابرچنددارو شیمی درمانی ( درمان ِ شیمیایی ) آینده

چکیده

استافیلوکوک ِ S اورئوس یک فلور طبیعی است که به عنوان یک عفونت پاتوژنی زندگی ما  را تهدید می کند . علاوه بر اینکه این عفونت در سیستم ایمنی بدن اخلال ایجاد می کند باید گفت که فنوتیپ مقاومت این عفونت به چندین دارو آن را یکی از آسیب رسان ترین باکتری های تاریخ شیمی درمانی آنتی بیوتیکی تبدیل کرده است . آنتی بیوتیک ها از دههء ۱۹۴۰ تا کنون مصارف بسیاری داشته  اند . در سال ۱۹۶۱ اولین ِ MRSA بین ِ ایزوله های بالینی ِ S اورئوس کشف شد . پس از آن MRSA تبدیل به یک پاتوژن ِ بیمارستانی مقاوم به چندین دارو تبدیل شد . در سال ۱۹۹۷ ، نژادی از MRSA به نام Mu50، با حساسیت کاهش یافته نسبت به وانکومایسین ایزوله شد . واسطِ وانکومایسین ِ S اورئوس (VISA) ، که طبق شاخص CLSI نامگذاری شده است ، حاصل ِ جهش های سازگار ِ S اورئوس بر علیه وانکومایسین بود که مأمن ِ آن عفونتِ MRSA بود . در اینجا ما اساسِ ذاتی ِ قابلیت قابل توجهِ S اورئوس را در مقابله با چندین آنتی بیوتیک توصیف کرده و الگویی جدید برای شیمی درمانی در آینده بر علیه ء پاتوژن های مقاوم به چندین دارو پیشنهاد می دهیم .

Multi-drug-resistant Staphylococcus aureus and future chemotherapy

ABSTRACT

Staphylococcus (S.) aureus silently stays as our natural flora, and yet sometimes threatens our life as a tenacious pathogen. In addition to its ability to outwit our immune system, its multi-drug resistance phenotype makes it one of the most intractable pathogenic bacteria in the history of antibiotic chemotherapy. It conquered practically all the antibiotics that have been developed since 1940s. In 1961, the first MRSA was found among S. aureus clinical isolates. Then MRSA prevailed throughout the world as a multi-resistant hospital pathogen. In 1997, MRSA strain Mu50 with reduced susceptibility to vanco-mycin was isolated. Vancomycin-intermediate S. aureus (VISA), so named according to the CLSI criteria, was the product of adaptive mutation of S. aureus against vancomycin that had long been the last resort to MRSA infection. Here, we describe the genetic basis for the remarkable ability of S. aureus to acquire multi-antibiotic resistance, and propose a novel paradigm for future chemotherapy against the multi-resistant pathogens

Keywords:

MRSA

SCCmec

mecA

rpoB

sVISA

Reverse antibiotic

کد:۱۲۹۶۷

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله استافیلوکوکاورئوسِ مقاوم دربرابرچنددارو شیمی درمانی ( درمان ِ شیمیایی ) آینده

نظری بدهید

3 + 1 =