توضیحات محصول

دانلود مقاله استراتژیهای حالت ورود: آیا SME های متفاوت اند؟

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۵۹۰ کلمه ۱۹ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۱ صفحه word فونت ۱۲ B Nazanin

استراتژیهای حالت ورود: آیا SME های متفاوت اند؟

چکیده

با اتخاذ یک طرح تحقیقاتی اکتشافی کمی، نمونه ای از ۷۷۰ ورودی بازار خارجی در دوره ۲۰۰۵-۲۰۱۵ را برای بررسی اینکه آیا استراتژی های خاص حالت ورودی مانند سرمایه گذاری مشترک یا شرکت های فرعی تملیک شده  بصورتی متفاوت توسط شرکت های کوچک و متوسط (SMEs) ) و شرکت های بزرگ انتخاب می شوند. تست های مختلفی انجام شده است که نشان می دهد SME ها در مقایسه با شرکت های بزرگ، هنگام انتخاب حالت ورود خود، ویژگی های متفاوتی را نشان میدهند. SME ها به رکود اقتصادی بصورتی متفاوت واکنش نشان می دهند، و سطح تنوع یک تعیین کننده مهم برای انتخاب ورودی آنها است، در حالی که برای شرکت های بزرگ چنین نیست. علاوه بر این، دریافتیم که مجموعه ای از سایر عوامل بر انتخاب ورودی شرکت های بزرگ تأثیر گذار هستند، که برای SME ها قابل توجه نیستند. پیامدهای این یافته ها مورد بحث قرار گرفته است.

لغات کلیدی: حالت ورود؛ سرمایه گذاری مشترک؛ شرکت تابعه تملیک شده؛ SME ها

ENTRY MODE STRATEGIES: ARE SMES ANY DIFFERENT?

Maria Cristina Sestu, Antonio Majocchi and Alfredo D’Angelo

ABSTRACT

Adopting a quantitative explorative research design, we employed a sample of 770 foreign market entries in the period 2005-2015 to investigate whether particular entry mode strategies such as joint venture or wholly owned sub­sidiary are differently chosen by small- and medium-sized enterprises (SMEs) and large firms. Various tests have been carried out revealing that SMEs show some different features compared to large firms when selecting their entry mode. SMEs react differently to economic downturns, and the diversification level is a crucial determinant for their entry choices while it is not for large firms. Moreover, we found for a set of other factors affecting the entry choice of large firms, not being significant for SMEs. Implications of these findings are discussed.

Keywords: Entry modes; joint venture; wholly owned subsidiary; SMEs

کد:۱۳۱۰۲

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله استراتژیهای حالت ورود: آیا SME های متفاوت اند؟

نظری بدهید

4 × 4 =