توضیحات محصول

دانلود مقاله استراتژی مبتکرانه براساس کاربرد  عوامل کنترل زیستی برای بهبود سلامت، ماندگاری و  کیفیت   میوه ها و  سبزیجات با اندکی پردازش

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۷۰۰ کلمه ۱۲ صفحه word

تعداد صفحات فایل ترجمه:۳۱ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

استراتژی مبتکرانه براساس کاربرد  عوامل کنترل زیستی برای بهبود سلامت، ماندگاری و  کیفیت   میوه ها و  سبزیجات با اندکی پردازش

مصرف  میوه ها و سبزیجات  با اندکی پردازش در سال های اخیر افزایش یافته است.  در حال حاضر،  کاربرد   محافظ های شیمیایی  برای تضمین   سلامت میوه ها و  سبزیجات  اندکی پردازش شده ناممکن است.  این  شرایط،  محرک تحقیق برای  روش های جایگزین برای افزایش  سلامت و  ماندگاری شان بوده است. کاربرد  کشت های محافظ، به ویژه  باکتری لاکتیک اسید،  میکروارگانیسم ها مانند میکروفلورای بومی و  محصولات ضدمیکروبی انها،   برای محصولاتی با  پردازش اندک پیشنهاد شده است.  به هرحال،  کاربرد   کشت های  محافظ زیستی در سطح صنعتی محدود می باشد.  دراین چشم انداز، هدف این مقاله مروری  خلاصه کردن  کاربرد مدرن  عوامل کنترل زیستی  در  میوه ها و سبزیجاتی با  اندکی (حداقل)پردازش و  مکانیسم عمل آنها در برابر فاسد شدن و یا   میکروارکانیسم های پاتوژنی می باشد.

Innovative strategies based on the use of bio-control agents to improve the safety, shelf-life and quality of minimally processed fruits and vegetables

The consumption of minimally processed fruits and vegetables has increased in recent years. Currently, the use chemical pre­servatives  is  unable to guarantee the safety of minimally processed fruits and vegetables. These conditions have stimu­lated research into alternative methods for increasing their safety and shelf-life. The use of protective cultures, particularly lactic acid bacteria, microorganisms from indigenous micro-flora and their antimicrobial products, has been proposed for minimally processed products. However, the application of bioprotective cultures has been limited at the industrial level. In this perspective, the aim of this review was to summarize the state-of-the-art application of biocontrol agents in mini­mally processed fruits and vegetables and their action mecha­nisms against spoilage and/or pathogenic microorganisms

کد:۱۲۹۲۵

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله استراتژی مبتکرانه براساس کاربرد  عوامل کنترل زیستی برای بهبود سلامت، ماندگاری و  کیفیت   میوه ها و  سبزیجات با اندکی پردازش

 

نظری بدهید

سیزده + دو =