توضیحات محصول

دانلود مقاله استفاده از داده های بزرگِ استخراج شده از سیستمهای مدیریت اطلاعات مشتری بمنظور تعیین پروفایل مشتری در بخش هتل

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۷۲۲۱ ۱۱ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۵ صفحه word فونت ۱۶ Arial (Body CS)

استفاده از داده های بزرگِ استخراج شده از سیستمهای مدیریت اطلاعات مشتری بمنظور تعیین پروفایل مشتری در بخش هتل

 

چکیده

دانش مشتری بعنوان یکی از نکات استراتژیک مهم در مدیریت هتلداری محسوب میشود. با این حالنقشی که میتواند با مقدار زیادی از اطلاعات موجود در سیستمهای مدیریت اطلاعات مشتری ایفا شود؛ زمانی که با استفاده از تکنیکهای داده بزرگِ در حال ظهور برای ترویج مشتریهای الکترونیکی مورد توجه قرار میگیرد، همچنان در مراحل اولیه خود باقی مانده است. بر همین اساس پروفایل دادۀ مشتری را در سیستم مدیریت اطلاعات مشتری در یک هتل زنجیره ای بین المللی،با استفاده از تکنولوژی دادۀ بزرگ و بازبینی بوت استرپ برای انجام آزمایشات نسبی مورد بررسی قرار دادیم. اکثر آمارهای بدست آمده مسافرت بدون فرزندان ازطرف والدین را نشان میدهد. این پروفایلها در بین مشتریان انگلستان و آلمان مشابه بودند و تفاوتهای عمده آنان با مشتریان اسپانیایی نیز در طول مدت اقامت و سنّ آنها بود. درمورد تعطیلات نیز این نتایج بدست آمده تجزیه و تحلیل بیشتری در جهت سوگیری نسبت به بخشهای جدید بازار را نشان میدهند. این تکنولوژیها نهایتآ میتوانند برای تحلیل داده های داخلیِ موجود در این نوع سیستمهای اطلاعاتی از صنعت هتلداری بسیار مفید باشند.

Using big data from Customer Relationship Management information systems to determine the client profile in the hotel sector

ABSTRACT

Client knowledge remains a key strategic point in hospitality management. However, the role that can be played by large amounts of available information in the Customer Relationship Management (CRM) systems, when addressed by using emerging Big Data techniques for efficient client profiling, is still in its early stages. In this work, we addressed the client profile of the data in a CRM system of an international hotel chain, by using Big Data technology and Bootstrap resampling techniques for Proportion Tests. Strong consistency was found on the most representative feature of repeaters being traveling without children. Profiles were more similar for British and German clients, and their main differences with Spanish clients were in the stay duration and in age. For a vacation chain, these results suggest further analysis on the target orientation towards new market segments. Big Data technologies can be extremely useful for analyzing indoor data available in CRM information systems from hospitality industry

کد:۱-۱۳۱۷۰

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله استفاده از داده های بزرگِ استخراج شده از سیستمهای مدیریت اطلاعات مشتری بمنظور تعیین پروفایل مشتری در بخش هتل

نظری بدهید

پنج × 5 =