دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله الگوریتم مسیریابی  مبتنی بر گرید صرفه جویی انرژی با استفاده از قوانین فازی  هوشمند  برای  شبکه های سنسور وایرلس

تعداد کلمات فایل انگلیسی:7100کلمه 14 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:39 صفحه word فونت 14 B Nazanin

الگوریتم مسیریابی  مبتنی بر گرید صرفه جویی انرژی با استفاده از قوانین فازی  هوشمند  برای  شبکه های سنسور وایرلس

چکیده

در شبکه های سنسور وایرلس،  نودهای سنسور  محدود به انرژی هستند   و  از اینرو طراحی  پروتکل مسیریابی صرفه جویی انرژی  یک چالش مهمی است  که باید حل گردد.  در بین  روش های مختلف خوشه بندی استفاده شده برای  مسیریابی صرفه جویی انرژی،  روش خوشه بندی مبتنی بر گرید  در بهینه سازی انرژی بسیار کارآمد می باشد.  بنابراین،  در این  کار ما یک الگوریتم مسیریابی  مبتنی بر گرید صرفه جویی انرژی برای شبکه سنسور برای  صرفه جویی انرژی در  نودهای سنسور و برای  افزایش  طول عمر  شبکه  پیشنهاد دادیم.  بعلاوه،  مسیریابی  از طریق یک  هماهنگ کننده شبکه انحام  شده که قوانین فازی را  بکار می گیرد تا  مسیر بهینه را  برای کاهش تعداد hopها  در فرایند  مسیریابی بیابد.  از  شبیه سازی های انجام  شده در این کار، مشاهده شد که  الگوریتم مسیریابی پیشنهادی در مقایسه با  سایر پروتکل های مسیریابی مبتنی بر  گرید و کلاستر موجود ، عملکرد بهتری از نظر انرژی باقی مانده و طول عمر شبکه  فراهم می کند.

کلمات کلیدی: مسیریابی مبتنی بر گرید،  شبکه های سنسور وایرلس، خوشه بندی،  سیستم استنباط فازی،  قوانین فازی،  انرژی باقی مانده

Energy-efficient grid-based routing algorithm using intelligent fuzzy rules for wireless sensor networks

ABSTRACT

In Wireless Sensor Networks, the sensor nodes are energy constrained and hence the design of energy- efficient routing protocol is an important challenge to be addressed. Among the different clustering procedures used for energy-efficient routing, grid-based clustering method is more efficient in energy optimization. Therefore, we propose an Energy-Efficient Grid-based Routing algorithm for sensor network in this work for preserving the energy in sensor nodes and to enhance the network lifetime. Moreover, routing is performed through a Grid Coordinator that applies fuzzy rules to find the optimal route in order to reduce the number of hops in the routing process. From the simulations carried out in this work, it is observed that the proposed routing algorithm provides better performance in terms of residual energy and network lifetime when it is compared with other existing grid and cluster based routing protocols

Keywords:

Grid-based routing

Wireless sensor networks

Clustering

Fuzzy inference system

Fuzzy rules

Residual energy

کد:12914

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله الگوریتم مسیریابی مبتنی بر گرید صرفه جویی انرژی با استفاده از قوانین فازی هوشمند برای شبکه های سنسور وایرلس