توضیحات محصول

دانلود مقاله امنیت اطلاعات و زیرساخت های محاسباتی در محیط های رایانش ابری

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۱۵۶کلمه ۵صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۱صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

در تعداد زیادی از شرکت ها، جهت اتخاذ خدمات رایانش ابری، موانعی در ارتباط با امنیت وجود دارد. یکی از این مسائل امنیتی عمده، فقدان قابلیت حسابرسی برای جنبه های امنیتی متنوع در محیط محاسبات ابری می باشد. در این مقاله از سه دیدگاه به بررسی امنیت حسابرسی در محاسبات ابری می پردازیم: الزامات حسابرسی کاربر، شیوه های فنی (اطلاعات) امنیت حسابرسی و قابلیت های ارائه دهنده خدمات ابری برای جوابدهی به الزامات حسابرسی. همچنین مسائل خاص مرتبط با حسابرسی را به دو دسته تقسیم می نماییم: زیرساخت امنیت حسابرسی های و اطلاعات امنیت حسابرسی. در آخر دریافتیم که تا کنون با وجود شیوه های موجود در مورد بررسی حسابرسی کاربر در حوزه اطلاعات حسابرسی، ارائه دهندگان ابری تنها بر زیرساخت امنیت حسابرسی تمرکز میکنند.

. مقدمه و انگیزه

رایانش ابری در عصر حاضر به یکی از نمونه های غالبIT  تبدیل شده است: تحقق بخشیدن به نیاز کاربران برای قابلیت های محاسباتی پویا و ظرفیت بالا در برنامه های کاربردی مختلف از قبیل هوش کسب و کار و دستیابی به اطلاعات در حالی که اساساً ایجاد ارزش کسب و کار برای ارائه دهندگان ابری خارج از (اینکه حداقل در ابتدا چگونه بوده است) منابع محاسباتی مازاد می باشد. با این حال، با وجود تمام فن آوری های در حال ظهور، طول عمر این نمونه از طریق نحوه پاسخگویی به چالش های خاصی تعیین خواهد شد.

Abstract

For many companies the remaining barriers to adopting cloud computing services are related to security. One of these significant security issues is the lack of auditability for various aspects of security in the cloud computing environment. In this paper we look at the issue of cloud computing security auditing from three perspectives: user auditing requirements, technical approaches for (data) security auditing and current cloud service provider capabilities for meeting audit requirements. We also divide specific auditing issues into two categories: infrastructure security auditing and data security auditing. We find ultimately that despite a number of techniques available to address user auditing concerns in the data auditing area, cloud providers have thus far only focused on infrastructure security auditing concerns.

fr119:کد

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

امنیت اطلاعات و زیرساخت های محاسباتی در محیط های رایانش ابری

نظری بدهید

چهارده + دو =