توضیحات محصول

دانلود مقاله انتخاب یک حسابرس برای برادکو با استفاده از شاخص های کیفیت حسابرسی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۱۰۰۱۷ کلمه۱۳صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۶صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

در این فعالیت، فرایند انتخاب حسابرس و چگونگی تاثیر شاخص های کیفیت حسابرسی حسابرس بر این فرایند به شما معرفی می شود. شما فاکتورهایی که کیفیت حسابرسی را تحت تاثیر قرار می دهد و اعمال این دانش در تصمیم گیری برای انتخاب حسابرس برای برادکو را درک خواهید کرد. CAQ، PCAOB و IAASB و نهادهای دیگر این شاخص ها را براساس نحوه تاثیر آنها بر کیفیت حسابرسی دسته بندی می کنند. با تکمیل فعالیت شما یاد خواهید گرفت اینکه چگونه ورودی های خاص مثل آموزش حسابرسان ممکن است نحوه انجام حسابرسی و خروجی های خاص مثل یافته های بازرسی PCAOB را که نشان می دهد ایا یک حسابرسی با سطح مناسبی از کیفیت انجام شده را تعیین کنید. این فعالیت همچنین نشان می دهد چگونه شاخص های کیفیت حسابرسی ممکن است بوسیله اعضای کمیته حسابرسی و مدیریت شرکت برای ارزیابی و انتخاب یک حسابرس استفاده شود.

مقدمه

شرکت برادکو، سازنده خانه های تک خانواری و سهامی عام در ایلینوی است. سازندگان خانه طراحی و ساخت خانه های برادکو را با خصوصیات مشتریان دوست دارند. هر بخش از فرایند ساخت از ریختن پایه بتن تا برش و چسباندن تخته ها روی سقف در محل ساختمان انجام شده است. در سال جاری، برادکو درامد ۱۰۰ میلیون دلاری گزارش داد که ارزش بازار ۱۲۵میلیون دلار داشت. دو سال قبل، درامد برادکو ۳۵ میلیون دلار بود و ارزش بازار آن ۴۰ میلیون دلار بود. بیشتر این رشد نتیجه ادغام برادکو با یکی از رقبای خود است که با استراتژی افزایش سهم بازار از طریق خرید، سازگار است. به میزان کمتر، رشد درامدها ناشی از افزایش تقاضا برای خانه ها جهت جایگزینی آنهایی است که طی طوفان حدود ۲۷ ماه پیش در غرب، تخریب شده یا خسارت دیده بودند. برادکو قصد دارد تا استراتژی دستیابی به دیگر رقیبان سازنده خانه را برای سرعت بخشیدن به رشد خود ادامه دهد.

Selecting an auditor for Bradco using indicators of audit quality

A B S T R A C T

In this activity, you are introduced to the auditor selection process and how indicators of an auditor’s audit quality may influence that process. You will gain an understanding of factors that can affect audit quality and apply that knowledge in a decision-making task – selecting an auditor for Bradco. The CAQ, PCAOB, IAASB, and other entities classify indicators according to how they impact audit quality. By completing the activity, you will learn to delineate how certain inputs (e.g., auditor training) may influence how an audit is conducted and certain outputs (e.g., PCAOB inspection findings) may measure or indicate whether an audit was conducted with an appro- priate level of quality. The activity also demonstrates how indicators of audit quality may be used by audit committee members and company management to evaluate and select an auditor.

Introduction

Bradco, Inc. is a publicly-traded builder of custom, single-family homes in Illinois. Home builders like Bradco design and build homes to customers’ specifications.1 Every part of the construction process from pouring the concrete foundation, to cutting and attaching shingles on the roof, is performed at the building site.2 In the current year, Bradco reported revenues of $100 million and had a market value of $125 million. Two years ago, Bradco’s revenues were $35 million and its market value was $40 million. Most of this growth is the result of Bradco’s merger with one of its competitors, consistent with its strategy of increasing market share through acquisitions. To a lesser extent, growth in revenues stems from an increase in demand for homes to replace those that were destroyed or damaged during tornados that hit the Midwest about 27 months ago. Bradco plans to continue its strategy of acquiring other competitor home builders to accelerate its growth

کد:۱۳۰۴۹

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

سه × 2 =