توضیحات محصول

دانلود مقاله اندازه گیری اعتبار برند بر مبنای مصرف کننده

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۷۲۸۸کلمه ۹صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۵صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

مصرف کنندگان مدرن از برند برای اعتبار بخشیدن به خود و اتصال مجدد مکان، زمان، فرهنگ و و دیگر موارد به هم استفاده می کنند.گرچه پژوهش های پیشین نشان داده است که مصرف کنندگان برای اعتبار بخشیدن به اشیا مارک دار طیف وسیعی از نشانه ها را استفاده می کنند. هیچ مقیاسی برای اندازه گیری اعتبار برند وجود ندارد. بر اساس متون موجود، این مطالعه بوسیله شیوه های کمی اندازه گیری روان قوی اعتبار برند از دیدگاه مصرف کننده را توسعه داده است. نتایج اعتبار همگرا، نشان دهنده و پیش بینی کننده را مشخص میکند که به موجب آن ۱۴ آیتم، سه عامل که در درجه اول با برچسب تعهد کیفیت،صداقت و میراث را مشخص میکند که با اعتبار درجه بالاتر مطابقت دارد. این مقاله درک ما را از اعتبار افزایش می دهد. افزون بر این، ابزاری را فراهم می کند اثربخشی تصمیمات استراتژیک طراحی شده برای برند معتبر برای مصرف کنندگان ارزیابی می کند. محدودیت ها و تحقیقات برای تحقیقات بعدی مورد بحث قرار گرفت.

مقدمه

بازار پست مدرن توسط واقعیت شدید تحت تسلط  یک نام تجاری که در آن مصرف کنندگان در تلاش برای تمایز بین واقعی’ و ‘جعلی’ هستند شناسایی می شود(Arnould & Price, 2000; Firat & Venkatesh, 1995). در حالی که اعتبار به لحاظ تاریخی با فراتر از خود و بازار مرتبط است (Beverland, 2005; Fine, 2003; Kozinets, 2002; Peterson, 2005; Taylor, 1992; Thompson, Rindfleisch, & Arsel, 2006) یک جریان در حال ظهور از تحقیق مصرف کننده ها مشخص می سازد که مردم اعتباررا به علامت های تجاری نسبت می دهند. تحقیقات نشان می دهد که اعتبار در مرکز نام تجاری،حقوق صاحبان سهام و شهرت شرکت قرار دارد(Beverland, 2005; Gilmore & Pine, 2007)و برخی حتی آن را “شالوده بازاریابی معاصر” می دانند (Brown, Kozinets, & Sherry, 2003, p. 21). با این حال،خود این مفهوم، هنوز نه به خوبی درک شده است و نه به روشنی تعریف شده است (Grayson & Martinec, 2004; Rose & Wood, 2005).

Abstract

Postmodern consumers use brands to create an authentic self and to reconnect to place, time, culture and others. Although previous research has identified that consumers draw on a range of cues in order to attribute authenticity to branded objects, no scales exist to measure the construct of brand authenticity. Building on the existing literature, this paper uses quantitative methods to develop a psychometrically robust measure of brand authenticity from a consumer’s perspective. Findings demonstrate convergent, discriminant and predictive validity, whereby 14 items represent three interrelated first order factors labeled quality commitment, sincerity and heritage that correspond with a higher order brand authenticity construct. This study extends our understanding of the consumption of authenticity. Moreover, it provides a tool by which firms can evaluate the effectiveness of strategic decisions designed to deliver an authentic brand offering to consumers. Limitations and directions for future research are discussed

کد:fr236

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

2 + 20 =