توضیحات محصول

دانلود مقاله اندازه گیری نشتی رنگ ِ شش سیلر ِ مختلف برای ریشه کانال با استریو میکروسکوپیک

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۲۸۴۶کلمه۴صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۱صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده :

پر کردن ِ بی منفذ ِ ریشه ء کانال دندان ،  مطلوب ترین نتیجه ء  درمان ریشه کانال محسوب می شود  ، اما همیشه پرکردن ریشه کانال دارای نواقصی هست که نتیجه را خراب می کند . چنین عاملی اکثرا بر روی مسدود کردن سیلر ریشه کانال تاثیر می گذارد  .

هدف :  این مقاله برای ارزیابی ریزنشت ها  در سیلرهای مختلف ِ ریشه کانال است .

مواد و روش ها : در مطالعه ای که در آزمایشگاه انجام شده است ، شصت ریشه دندان مجزای انسانی مورد ارزیابی قرار گرفته است . سیلرهایی  را که برای ریز نشت  در این مطالعه مورد تست قرار دادیم از اوژنول ِ زینک اکساید ، سیلاپکس ، AH پلاس ، MTA پلاس ، اندورِز ، اِندوسِکوئنسِ BC هستند . همه ء نمونه ها با استریومیکروسکوپیک برای ریزنشتی آزمایش شدند و داده های بدست آمده با محاسبات آماری با استفاده از تست ِ یک طرفه ء ANOVA و تست های مقایسه ء چندگانه ء Tukey با بهره گیری از نرم افزار ِ GraphPad Prsim 7.02 ، تجزیه و تحلیل شده اند .

نتایج : از بین سیلر ها ، گروه اندوسکوئنس ِ BC حداقل ِ نشت رنگ را از خود نشان داد و اوژنولِ زینک اکساید بیشترین را .

نتیجه : سیلرهای زیست سرامیکی ، آبدوست بوده و از خود به نسبت ِ سیلرهای رزینی و اوژانول قابلیت مهر و موم کردن بهتری نشان می دهند .

ABSTRACT

Introduction: Hermetic sealing of the root canal is the most desirable outcome of any root canal treatment, but almost always the filling of the root canal is defective, which is a multifactorial outcome. One such factor majorly influencing the obturation is the root canal sealer used.

Aim: The present study was done for evaluating microleakage  in different root canal sealers.

Materials and Methods: Sixty extracted human single rooted teeeth were used in this in-vitro study. Sealers tested for microleakage in this study were zinc oxide eugenol based sealer,

Sealapex, AH Plus, MTA  Plus, EndoRez, Endosequence BC.  All the specimens were examined under stereomicroscope for microleakage and the obtained data were statistically analysed using One-way ANOVA test and Tukey’s multiple comparision tests using the software GraphPad Prism 7.02.

Results: The Endosequence BC group showed the least dye leakage and the highest leakage was seen in Zinc oxide Eugenol based sealer.

Conclusion: Bio ceramic salers being hydrophilic show better sealing ability compared to resin based and eugenol based sealers

کد:۱۳۰۲۸

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

سه × سه =