دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله ایجاد  اتصال T ساختاری به وسیله جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW) با مواد  پر کننده

تعداد کلمات فایل انگلیسی:2112 کلمه 4 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:12 صفحه word فونت 14 B Nazanin

ایجاد  اتصال T ساختاری به وسیله جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW) با مواد  پر کننده

چکیده

در این مقاله، برای دست یابی به اتصال T دو صفحهروی  مجموعه ای که همگی ازآلیاژ آلومینیوم  AA6082- T6  ساخته شده اند، از فرآیند  جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی استفاده شده است، مجموعه ریخته گری شده دارای  پیوستی در منطقه بالایی است که برای صفحات و ماده  پر کننده به عنوان موقعیت مرجع عمل می کند. در آزمایشات، چندین شکل پین( PIN) و پارامترهای فرآیند برای تولید یک جوش صحیح سرمایه گذاری شده اند.کنترل دمای محدود برای نظارت بر توزیع همه دماها درامتداد اتصال به وسیله  9 ترموکوپل نوع K درک می شود( 5 تا ترموکوپل برروی صفحات و 4 تا در داخل مجموعه  ریخته گری شده). طبق شرایط آزمایشی متفاوت، چند نمونه استخراج شده اند، سپس کشش بررسی می شود  و همزمان تحلیل میکروسکوپ نوری و اندازه گیری  های میکروبی سختی نیز در بخش عرضی انجام می­شود تا جریان مواد و وجود  نقایص بررسی شود.

واژگان کلیدی: جوشکاری اصطکاکی  اغتشاشی(FSW)،AA6082 ، مواد پرکننده، ریز ساختارها

STRUCTURAL T-JOINT PRODUCED BY MEANS OF FRICTION STIR WELDING (FSW) WITH FILLING MATERIAL

ABSTRACT: In this paper the Friction Stir Welding process (FSW) is used to obtain a T-joint of two sheets on an extruded profile all made by AA6082-T6 aluminium alloy. The extruded profile has an appendix in the upper zone that acts both as positioning reference for the sheets and filling material. In the experiments, several PIN shapes and process parameters are investigated in order to produce a sound weld. A strict temperature control was realized by means of nine k-types thermocouples (five on the sheets and four inside the extruded profile) in order to monitor the temperatures distribution all along the joint. Several specimens were extracted from the different experimental conditions, then tensile tested, while optical microscope analysis and micro hardness measurements were performed in the cross section in order to investigate the material flow and the presence of defects.

KEYWORDS: Friction Stir Welding (FSW), AA6082, Filling material, Micro structure

کد:3-12958

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله ایجاد اتصال T ساختاری به وسیله جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW) با مواد پر کننده