توضیحات محصول

دانلود مقاله بررسی ارتباط میان روش های منابع انسانی و ترک کار کارمندان در شرکت های صاحب چند شعبه (برند): نقش اسم های تجاری

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۱۲۰۲۷کلمه ۱۳صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۳۲صفحه word فونت۱۴ Arial

 چکیده

بوسیله تحقیقات کیفی تجسسی در مدل های شرکت های صاحب چند برند ، این مطالعه به بررسی نقشی که تصاویر واحدها با برند در ارتباط میان روش های مدیریت منابع انسانی (HRM) و ترک خدمت داخلی و خارجی کارمندان بازی می کند، پرداخت. نتایج ما مشخص میکند که وجود تصاویر نامتوازن و جذاب متفاوت واحدها با برند ممکن است اثر بخشی اقدامات مدیریت منابع انسانی شرکت ها را در نگه داشتن میزان خروج کارمندان داخلی و خارجی تضعیف و یا حذف کند .این به این دلیل است که ممکن است کارمندان علاقه مند به انتقال به جذاب ترین برندها و یا، در غیر این صورت ، ترک شرکت باشند. این مطالعه به بحث درباره استفاده از روش های مدیریت منابع انسانی در شرکتهای صاحب چند برند ، بخصوص در صنایعی که در آن هم برند و هم محصول دارای محتوای بسیار نمادین هستند کمک می کند. بر مبنای نتیجه گیری های ما، توصیه می کنیم که واحدهای تجاری با اعتبار کمتر جذابیت پایین خود را با روش های برند واحد مدیریت منابع انسانی خاص برای جذب و حفظ کارکنان خود جبران کنند. در مورد مفاهیم نظری و پیامدهای سیاسی از نتایج، بحث خواهیم نمود.

مقدمه

شرکت های چند شعبه ای، شامل دفتر مرکزی جداگانه و واحد های عملیاتی نسبتا مستقل و مجزا هستند، که همچنین با نام M-فرم نامیده می شود (چندلر، ۱۹۶۲، ۱۹۹۱؛ کیپینگ و ویستیرهیش، ۲۰۱۲، ویلیامسون، ۱۹۷۵، ۱۹۸۱، ۱۹۸۵؛ یامن و فورسگرین ۲۰۰۶)، به یکی از فرم های سازمانی غالب در صنعت (فلیگستین، ۲۰۰۱؛ استریکویردا و استیلهورست، ۲۰۰۹)، در هر دو کشورهای غربی و اقتصادهای در حال ظهور رشد کرده است (اولاک و کوتابی، ۲۰۰۸؛ سیو، لی، و وانگ، ۲۰۱۰). در یک سازمان با چند نام تجاری، زیر واحدها با نام برند متمایز هستند. هنگامی که یک سازمان به این صورت تصویب     می شود، یک استراتژی برای واحدهای تجاری خود توسعه می دهد و موقعیت های متعددی را در بازار کسب می کند، به تطبیق نمونه کارها با برند برای مطابقت با محیط و مسیر استراتژیک شرکت می پردازد، در حالی که هنوز هم در حال حفظ تداوم در فعالیت های تولید سود است. در شرکت های دارای چند شعبه یا برند، محصولات مشابه عرضه شده تحت نام های مختلف تجاری ممکن است نامربوط باشند، بنابراین، شرکت به طور مداوم به نظارت برندهای خود برای جلوگیری از جایگزینی (cannibalization) و تشویق اثر هم افزایی در میان آنها می پردازد (آکر، ۲۰۰۴).

Abstract

Using exploratory qualitative research undertaken in a multi-brand fashion company, this article investigates the role that brand units’ images play in the link between human resources management (HRM) practices and employee internal and external turnover. Our results suggest that the existence of imbalanced and differently attractive brand units’ images might weaken or remove the effectiveness of corporate HRM practices in keeping internal and external turnover rates low. This because employees may be interested in transferring to the most appealing brand(s) or, if not possible to do so, leaving the company. This article contributes to the debate regarding the use of HRM practices in multi-brand companies, especially in industries where both the brand and the product have a highly-symbolic content. Based on our conclusions, we recommend that brand units with less prestigious images compensate for their lower attractiveness with specific brand unit HRM practices to attract and retain their employees. Theoretical and policy implications of the findings are discussed

کد:fr235

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

20 − 1 =