توضیحات محصول

دانلود مقاله بررسی های تئوری و تجربی دیگ تقطیر خورشیدی شیبدار از نوع سرریز

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۳۹۳۱کلمه۱۰صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۹صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

تقطیر خورشیدی از نوع سرریز  برای پوشش دادن آب طرد شده از  سیستم های تصفیه آب برای تولید  هیدروژن خورشیدی پیشنهاد شده  است.  این  مورد از یک  صفحه جاذب شیبدار تشکیل شده تا سرریزها، همچنین  حوضه بالا و پایین را  تشکیل دهد. آب از حوضه بالا در سرریزها تا حوضه جمع آوری پایین جریان یافته است.  یک پمپ کوچک برای بازگشت آب تبخیر نشده به تانک بالا  استفاده شده است. بهره وری تقطیر ساعتی  تقطیر با   پوشش های شیشه ای دوجداره و واحد  اندازه گیری شدهد و  مورد دوم  نرخ تولید بیشتری نشان داد.  بهره وری های تقطیر میانگین   برای پوشش های شیشه ای دوجداره و واحد تقریبا ۲/۲ و   در ماههای آگوست و سپتامبر در  لاس وگاس  می باشد.  مدل های ریاضی که  می تواند  بهره وری تقطیر ساعتی را  پیش بینی کند  گسترش یافته اند. بهره وری  تقطیر از نوع سرریز  تقریبا %۲۰ بالاتر  می باشد.  کیفیت  آب تقطیر شده از  دیگ تقطیر  برای بررسی توانایی دیگ تقطیر برای  براوردن استانداردهای مورد نیاز  توسط الکترولایزرها  انالیز شده است.

کلمات کلیدی: تقطیر خورشیدی،  تقطیر، هیدروژن، دیگ تقطیر از نوع سرریز، تجدیدپذیر، تجربی، الکترولایزر، شیشه  دو جداره

Theory and experimental investigation of a weir-type inclined solar still

Abstract

A weir-type solar still is proposed to recover rejected water from the water purifying systems for solar hydrogen production. This consists of an inclined absorber plate formed to make weirs, as well as a top basin and a bottom basin. Water is flowed from the top basin over the weirs to the bottom collection basin. A small pump is used to return the unevaporated water to the top tank. Hourly distillate productivity of the still with double- and single-pane glass covers was measured and the latter showed higher production rates. The average distillate productivities for double- and single-pane glass covers are approximately 2.2 and 5.5 l/m2/day in the months of August and September in Las Vegas, respectively. Mathematical models that can predict the hourly distillate productivity are developed. These compared well with the experimental results. Productivity of the weir-type still with a single-pane glass was also compared with conventional basin types tested at the same location. The productivity of the weir-type still is approximately 20% higher. The quality of distillate from the still is analyzed to verify the ability of the still to meet the standards required by the electrolyzers r 2007 Elsevier Ltd. All rights reserved

Keywords: Solar still; Distillation; Hydrogen; Weir-type still; Renewable; Theoretical; Experimental; Electrolyzer; Double-pane glass

کد:۳-۱۳۰۰۵

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

 

نظری بدهید

11 − 4 =