توضیحات محصول

دانلود مقاله بهینه سازی مقاومت خستگی فولاد نیکل دار از طریق عملیات پیرسازی

تعداد کلمات فایل انگلیسی: ۶۶۴۵ کلمه ۲۲ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :۱۸ صفحه word  فونت ۱۲ B Nazanin

بهینه سازی مقاومت خستگی فولاد نیکل دار از طریق عملیات پیرسازی

چکیده

ثابت شده‌است که مقاومت خستگی فلزات با مقاومت بالا به طور مداوم در صورت افزایش مقاومت کششی افزایش نمی‌یابد. به منظور پیدا کردن مقاومت بهینه خستگی فولاد نیکل دار، تست های کششی و تست بارگذاری (R=-1)  فشاری کششی سیکلی  فولاد نیکل دار ۱۸Ni(درجه ۲۵۰) پیرسازی شده در شرایط مختلف در این مطالعه انجام شد. در ضمن، تفاوت‌های سطح شکست و ریز ساختار نیز مورد بررسی قرار گرفت. مشخص شد که کاهش دمای پیرسازی می‌تواند منجر به کاهش فاصله بین ذره ای و کسر آستنیت شود، که باعث بهبود بیشتر مقاومت کششی و تغییر حالت شکست کششی می‌شود. افزایش مقاومت کششی می‌تواند به طور موثری مقاومت خستگی در منطقه ای با مقاومت کم بهبود بخشد. با این حال، همانطور که مقاومت بیشتر افزایش می‌یابد، شکست بین دانه‌ای رخ خواهد داد که به معنای غیر یکنواختی تغییر شکل شدید در مرزهای دانه است، که این امر باعث کاهش مقاومت خستگی می‌شود. در نهایت، اعتقاد بر این است که مقاومت خستگی بهینه را می توان در منطقه ای با مقاومت بالا که در آن یک گذار در حالت شکستگی وجود دارد، به دست آورد. علاوه بر این، مشخص شد که نمونه پیرسازی شده در دمای ۵۵۰ درجه سانتی گراد به مدت ۵ ساعت با مقاومت کششی نهایی ۱۸۳۸ مگاپاسکال فرایندهای شکستگی فرادانه ای دارای بالاترین استحکام خستگی (۶۸۵ MPa) را نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی: فولاد نیکل دار ۱۸Ni، عملیات پیرسازی، مقاومت کششی، حالت شکست، مقاومت خستگی

Optimizing the fatigue strength of 18Ni maraging steel through ageing treatment

  1. Wanga,b, P. Zhangb*, Q. Q. Duanb, Z. J. Zhangb, H. J. Yangb, X. W. Lia and Z. F. Zhangab*

a Department of Materials Physics and Chemistry, School of Materials Science and Engineering,

and Key Laboratory for Anisotropy and Texture of Materials (Ministry of Education),

Northeastern University, Shenyang 110819, China

Shenyang National Laboratory for Materials Science, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016, China

Abstract

It is confirmed that the fatigue strength of high-strength metals would not continuously increase as the tensile strength enhances. In order to find out the optimal fatigue strength of maraging steel, the tensile and cyclic pull-push (R=-1) loading tests of 18Ni maraging steel (250 grade) aged under different conditions were carried out in the present study. Meanwhile, the fracture surface and microstructural differences were also investigated. It is detected that decreasing the ageing temperature can bring about the decrement in interparticle spacing and austenite fraction, which would further improve the tensile strength and change the tensile fracture mode. Increasing tensile strength can effectively improve the fatigue strength in the low-strength region. However, as the strength further increases, the intergranular fracture would happen, which means intense deformation inhomogeneity at grain boundaries, contrarily causing the decrement in fatigue strength. Finally, it is believed that the optimal fatigue strength can be obtained in the high-strength region where there is a transition in the fracture mode. Moreover, it is found that the specimen aged at 550 °C for 5 h with an ultimate tensile strength of 1838 MPa exhibiting the transgranular fracture possesses the highest fatigue strength of 685 MPa.

Keywords: 18Ni maraging steel; Ageing treatment; Tensile strength; Fracture mode; Fatigue strength.

کد: ۵-۱۳۲۴۲

دانلود رایگان فایل انگلیسی

رمز فایل : www.downloadmaghaleh.com

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

نظری بدهید

چهارده + 12 =