توضیحات محصول

دانلود مقاله بهینه سازی نمای ساختمان برای کنترل تابش مفرط در روز و چشم انداز بیرونی: مطالعه موردی طراحی دفتر مرکزی تهران

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۲۲۱۳ کلمه ۸صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۰صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

به منظور کنترل مقدار تابش روزانه دریافتی و افزایش آسایش بصری، پنجره ها و سایه ها نقش مهمی در طراحی نمای ساختمان دارند. هدف این تحقیق ارائه یک روش برای بهینه سازی نمای ساختمان با توجه دو هدف مقدار نور خورشید دریافتی در سال (ASE1000/250h) و چشم انداز به بیرون از فضای دفتر است. در این مقاله، اثر پارامترها مختلف سایه در نمای جنوبی دفتر تهران مطالعه شده است. چهار پارامتر برای سایه انتخاب شدند: عمق، تعداد، زاویه و ضخامت. بقیه معیارها ثابت هستند. در این مطالعه، شبیه سازی توسط پلاگین Rhino/Grasshopper و روش های عددی انجام شد. به علاوه، ما از مولفه حل کننده تکاملی گالاپاگوس برای انجام فرایند بهینه سازی استفاده کردیم. نتایج این مطالعه نشان می دهد که می توان در فضاهای داخلی، به چشم اندازی حدود ۹۰ درصد رسید. در این حالت مقدار ASE نیز در محدوده قابل قبولی قرار دارد. با توجه به نتایج، حائل هایی با زاویه ۱۰ درجه یا کمتر و ضخامت کمتر از ۰۲/۰ متر عملکرد بهتری دارند. به علاوه عمق حائل ها با توجه به تعداد شان در مدل های بهینه، متغیر است.

مقدمه

دستگاه های خورشیدی سایه ای و پنجره ها اثر قابل توجهی روی آسایش بصری، و کیفیت نور روزانه دارند. مطالعات مختلفی در مورد پارامترهای موثر در طراحی پنجره ها و ابزارهای سایه ای انجام شده است. استفاده از تابش روزانه در ساختمان به علت کاهش مصرف الکتریسیته برای نوردهی می باشد. به علاوه محیط داخل ساختمان اثر قابل توجهی روی سلامت و آسایش ساکنین دار (۱). نور روزانه در محیط داخلی و احتمال وجود چشم انداز می تواند عملکرد کارکنان را افزایش داده  و استرس آنها را کاهش دهد (۲). از طرف دیگر، اگر میزان دسترسی به نور روزانه به درستی کنترل نشود، ممکن است مقدار بارهای خنک کننده افزایش یافته و موجب تابش های ناخوشایند شود.  با استفاده از دستگاه های سایه، آسایش گرمایی و بصری افزایش می یابد و مقدار نور روزانه و تابش های خیره کننده کنترل می شود. این ابزارهای جزو مهم ترین ابزارها به حساب می آیند (۳). برای افزایش کارایی پرده، مسائل زیر باید در نظر گرفته شوند: نور مستقیم خورشید باید کم شود، در نتیجه مقدار بارهای خنک کننده و ناراحتی ناشی از تابش های خیره کننده نیز کاهش می یابد. نور روزانه باید بر شدت روشنایی تاثیر بگذارد. در نتیجه مقدار الکتریسیته برای روشنایی کاهش می یابد. به علاوه، چشم انداز بیرونی نیز باید حفظ شود (۴). در بین انواع مختلف پرده در ساختمان دفتر، پرده های رولی کارایی خوبی ندارند و معمولا بدون دخالت ساکنین بسته می شوند (۳). پرده های ونتاین به طور گسترده از سیستم سایه استفاده می کنند. این موضوع در ساختمان دفتر بیشتر مشهود است (۵). علاوه بر نور روزانه، مشخصات متضاد دیگری نیز در طراحی پنجره وجود دارند. مسئله مثبتی که بیش از همه در چشم انداز پنجره مطرح شده است، تاثیر نور روزانه و چشم انداز موجود بر سلامت چشم است. کارمندانی که از کامپیوتر استفاده می کنند، چشم های شان آسیب می بینند.

Optimization of Building Facade to Control Daylight excessiveness and View to outside; A Case Study: Design of Tehran Office Headquarter.

ABSTRACT

In order to control the amount of daylight received and improve visual comfort, windows and shadings play a significant role in the design of building skins. The aim of this research is to provide a methodology for optimizing  the skin of building with respect to two objective of  annual sun exposure(ASE1000/250h) and view to outside  in the office space. In this paper, the impact of different shading parameters was studied to a south façade in Tehran, Iran. Four studied parameters for shading were selected: depth,number ,angle and thickness while other metrics were constant. In this study, simulation is created by Rhino/Grasshopper plug-in and numerical methods and we used Galapagos evolutionary solver component to do the optimization process. The outcomes of this study indicate that it is possible to achieve a view close to 90% in the interior spaces while the value of ASE is also in the acceptable range. And according to the results, louvers with angle  ۱۰ °or less and thickness  less than 0.02 m had better performance  and  the depth of louvers was variable in optimized modes according to their number.

INTRODUCTION

Sun shading devices and windows  have a significant effect on visual comfort, view,and daylight quality. Different studies examined effective parameters in design windows and shading devices. The use of daylight in buildings is expected to reduce electricity consumption for lighting and in the indoor environment has a significant impact on occupant health and well being[1]. Daylight in indoor environments and the possibility of out side views can improve worker performance and reduce stress.[2]On the other hand, if the amount of daylight access is not properly controlled, causes an increase in cooling loads and discomfort glare. Using shading devices increase visual and thermal comfort  and to control the amount  of daylight and glare, they are one of the most important tools [3]. For increase blind efficiency, the following must be considered: direct sunlight should be cut to reduce cooling load and discomfort glare, daylight should contribute to task illuminance to reduce electricity for lighting, and view to outside should be preserved [4]. Among different blind types of office buildings, roller blinds are not operated efficiency and they are usually closed without any operations by occupants [3]. Ventain blinds are the most widly used shading system especially in office building[5].In addition to daylight, another controversial characteristic in window design is the importance of view. The most widely acknowledged positive contribution of a window view involves contributions to eye health

کد:۱۲۵۳۵

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

بهینه سازی نمای ساختمان برای کنترل تابش مفرط در روز و چشم انداز بیرونی: مطالعه موردی طراحی دفتر مرکزی تهران

نظری بدهید

شانزده + 14 =