توضیحات محصول

دانلود مقاله تاثير فنآوري اطلاعات با كيفيت بالا بر کاهش ماليات شركت و ريسك مالياتي

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۱۰۱۰۰ کلمه ۲۵ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۳۶ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

تاثير فنآوري اطلاعات با كيفيت بالا بر کاهش ماليات شركت و ريسك مالياتي

چکیده: ما اثر فناوری اطلاعات با کیفیت بالا (IT) را بر پیامدهای مالیاتی شرکت بررسی می کنیم. با استفاده از اندازه گیری کیفیت فناوری اطلاعات که از رتبه بندی ها در مجله InformationWeek انجام شده است، می بینیم که شرکت هایی با IT  با کیفیت بالا می توانند به نرخ مالیات موثر نقدی پایین تر و کمتر فرار نسبت به شرکت های دیگر دست یابند. این نتایج نشان می دهد که شرکت های با IT  با کیفیت بالا قادر به جلوگیری از مالیات بیشتر هستند در حالی که همزمان ریسک مالیات کمتری را نسبت به شرکت هایی با سیستم های IT  پایین تر تحمل می کنند. ما همچنین تجزیه و تحلیل میانجیگری را انجام می دهیم تا کانال هایی را بررسی کنیم که از طریق آنها IT  با کیفیت بالا امکان برنامه ریزی مالیاتی مناسب را فراهم می کنند. نتایج این آزمایش ها نشان می دهد که مهمترین محرک یافته های ما اطلاعات به موقع و قابل اعتماد است که توسط IT با کیفیت بالا تسهیل می شود. مطالعه ما به منابع نوشتاری IT و مالیاتی با شناسایی و تعیین بازده سرمایه گذاری در IT بر حسب پیامدهای مالیاتی مطلوب تر شرکت کمک می کند.

کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات، ارزش کسب و کار IT، کاهش مالیات، ریسک مالیاتی

The Effect of High-Quality Information Technology on Corporate Tax Avoidance and Tax Risk

Russ Hamilton

The University of Arizona

James Stekelberg

Colorado State University

ABSTRACT: We examine the effect of high-quality information technology (IT) on corporate tax outcomes. Using a measure of IT quality constructed from rankings in InformationWeek magazine, we find that firms with high-quality IT are able to achieve both lower and less volatile cash effective tax rates than are other firms. These results suggest that firms with high-quality IT are able to avoid more taxes while simultaneously incurring less tax risk compared to firms with lesser IT systems. We also perform mediation analyses to investigate the channels through which high-quality IT enables effective tax planning. Results of these tests suggest that the most important driver of our findings is timely, reliable information facilitated by high-quality IT. Our study contributes to both the IT and tax literatures by identifying and quantifying the returns to investments in IT in terms of more favorable corporate tax outcomes.

Keywords: information technology; business value of IT; tax avoidance; tax risk

کد:۱۲۹۷۳

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله تاثير فنآوري اطلاعات با كيفيت بالا بر کاهش ماليات شركت و ريسك مالياتي

نظری بدهید

دوازده + چهار =