توضیحات محصول

دانلود مقاله تاثیر الحاقیه اتحادیه اروپا رومانی بر جایگاه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی- تجزیه و تحلیل بخش تولیدی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۴۴۱۲ کلمه  ۸صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۸ صفحه word  فونت ۱۴  Times New Roman (Headings CS)

تاثیر الحاقیه اتحادیه اروپا رومانی بر جایگاه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی- تجزیه و تحلیل بخش تولیدی

چکیده
بر اساس ادبیات میدانی,متغیر های متعددی (تاکید بیشتر آنان بر سطح منطقه ای است) مانند: وجود بازار های بالقوه, زیرساخت, وجود اقتصاد های تراکمی, شدت R&D, هزینه های نیروی کار وهزینه های مواد خام, تعدادی از عوامل اصلی تعیین کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند. ارائه ی تعریفی واضح از اهمیت هرکدام از آنها برای رومانی اهمیت زیادی دارد زیرا ممکن است سرمایه گذاری های مستقیم خارجی به عنوان یکی از ستون های رشد پایدار در آینده در نظر گرفته شوند. مفهوم تازه ای که در این این مطالعه آورده می شود, گنجایش پیشرفت رومانی در اتحادیه اروپا و در بین عوامل تعیین کننده فرآیند موضع یابی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. این پژوهش بر اساس تحقیقی است که در مورد ۲۳۵ نمونه شرکت انجام شد که پنج معیاری که در مورد آنها توضیح داده شد را دارند.
لغات کلیدی: راهبرد سرمایه گذاری, منطقه توسعه, مکانیزم نمونه برداری, سرمایه گذاری مستقیم خارجی,الحاقیه اتحادیه اروپا در رومانی

۹th International Strategic Management Conference
The impact of Romania’s EU accession on the Foreign Direct Investments location – a manufacturing sector analysis –
Danciu Aniela Ralucaa, Strat Vasile Alecsandrub, b*

Abstract
Several variables (most of them emphasized at regional level) as: the existence of potential markets, infrastructure, the existence of agglomeration economies, R&D intensity, labor costs, raw materials’ cost, are, according to the field’s literature, some of the main determinants of a Foreign Direct Investment. Providing a clear quantification of the importance of each of them is of significant importance for Romania today when the Foreign Direct Investments might be considered one of the main pillars of a future sustainable growth. The novelty brought by this study is the inclusion of Romania’s accession in the EU among the determinants of the Foreign Direct Investment’s localization process. The research is based on a survey conducted on a sample of 235 firms that met five previously defined criteria.
Keywords: Investment strategy, Development region, Sampling mechanism, Foreign Direct Investment, Romania’s EU accession

تاثیر الحاقیه اتحادیه اروپا رومانی بر جایگاه سرمایه گذاری

تاثیر الحاقیه اتحادیه اروپا رومانی بر جایگاه سرمایه گذاری

کد:۱۰۱۵۳

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

نظری بدهید

1 × سه =