توضیحات محصول

دانلود مقاله تاثیر SFE بر رفتار کششی و خستگی آلیاژهای Cu-Zn و Cu-Al فوق ریز دانه که توسط کریورولینگ / آهنگری ایجاد شده است.

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۶۹  کلمه ۱۱ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :۱۶ صفحه word فونت ۱۲  B Nazanin

تاثیر SFE بر رفتار کششی و خستگی آلیاژهای Cu-Zn و Cu-Al فوق ریز دانه که توسط کریورولینگ / آهنگری ایجاد شده است.

چکیده

تلاش شده است تا بررسی رفتار خستگی با چرخه های بالای آلیاژهای Cu-Zn و Cu-Al با SFE پایین فوق زیردانه (UFG) که از طریق کریورولینگ / cryoforging پردازش شده و سپس تابکاری کوتاه انجام می شود، مورد بررسی قرار گیرد. نمونه ها (CRed Cu-9.6٪ Zn، CFed Cu-9.6٪ Zn و Cu-4.5٪ Al و Cred + Short-Annealed (225 ° C) Cu-4.5٪ Al) که ترکیبی بهتر از YS، قابلیت چکش خواری و چقرمگی شکست را نشان دادند، برای بررسی ویژگی های خستگی آنها انتخاب شده اند. یافت شده که استحکام خستگی چرخه بالای آلیاژهای UFG مطابق با خواص مکانیکی استاتیک نمونه متناظر است. به عنوان مثال، نمونه آلیاژ CFed Cu-4.5٪ Al مقاومت به خستگی بالاتری را همراه با بهترین ترکیب YS، قابلیت کشش و سختی شکست در مقایسه با سایر نمونه ها نشان داد. استحکام خستگی بهبود یافته آلیاژها به واسطه اثر SFE کم، ترکیبات پیچیده و منحصر به فرد میکرو سازه ای که به وسیله ی تغییر شکل کریو ایجاد شده اند و نقش خواص مکانیکی استاتیک نمونه مورد بررسی، مورد بحث قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل TEM پس از آزمایش های خستگی و تجزیه و تحلیل فراکتوگرافی در نزدیکی مناطق شکستگی، به خوبی در توضیح بهبود عمر خستگی آلیاژهای UFG اثبات شده است.

کلمات کلیدی:

آلیاژهای با SFE پایین

تغییر شکل کریو

جفت سازی چندین سیستمی

بلوک های لوزی نانومقیاس

رفتار خستگی

میکروسکوپ الکترونی

Effect of SFE on tensile and fatigue behavior of ultrafine grained Cu-Zn and  Cu-Al alloys developed by cryo-rolling/forging

S.M. Dasharath, Sumit Ghosh, Suhrit Mula*

Department of Metallurgical and Materials Engineering, Indian Institute of Technology, Roorkee 247667, Uttarakhand, India

 

ABSTRACT

An attempt has been made to investigate the high cycles fatigue behavior of the ultrafine grained (UFG) low SFE Cu-Zn and Cu-Al alloys processed through cryorolling/cryoforging followed by short-annealing. The samples (CRed Cu-9.6% Zn, CFed Cu-9.6% Zn & Cu-4.5% Al, and CRed+short-annealed (225 °C) Cu-4.5% Al), which showed better combinations of YS, ductility and fracture toughness, have been selected to investigate their fatigue characteristics. High cycle fatigue strength of the UFG alloys was found to be consistent in accordance with the static mechanical properties of the corresponding sample. For example, the CFed Cu-4.5% Al alloy samples showed superior fatigue strength along with the best combination of YS, ductility and fracture toughness as compared to that of the other samples. The improved fatigue strength of the alloys has been discussed in the light of effect of low SFE, complex and unique microstructural constituents developed by cryodeformation and role of static mechanical properties of the corresponding sample. TEM analysis after fatigue tests and fractography analysis near to fracture zones corroborated well in explaining the improvement of fatigue life of the UFG alloys.

 

Keywords:

Low SFE alloys Cryodeformation Multisystem twinning Nanoscale rhombic blocks Fatigue behavior Electron microscopy

کد:۶-۱۳۲۴۲

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

رمز فایل: www.downloadmaghaleh.com

دانلود رایگان مقاله انگلیسی  Cu-Zn و Cu-Al

 

 

نظری بدهید

14 − 4 =