توضیحات محصول

دانلود مقاله تجزیه و تحلیل داده های بزرگ برای رقابت میان سازمان ها

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۸۷۳۶ کلمه۲۷صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۳۱صفحه word فونت۱۴ Arial

  1. معرفی

در سال های اخیر، تجزیه و تحلیل داده های بزرگ گام بزرگ بعدی  برای سازمان هاست تا بتوانند به مزایای رقابتی دست یابند .  با روند رو به رشد ِ  دیجیتالی شدن در هر جنبه ای از کسب و کار و دولت، مجموعه داده های بزرگی برای تجزیه و تحلیل در دسترس هستند. داده های بزرگ در درجه اول با پنج تا V  تعریف می شوند : مقدار ، تنوع ، سرعت ،  راستی  ، و ارزش .  تجزیه و تحلیل داده های بزرگ زمینه ای است که شامل داده های خیلی بزرگ ، ابزارهای محاسباتی و تحلیلی و روش هایی برای استخراج ادراک عملی از داده های بزرگ از استنتاج  مقادیر پایدار است که عملکرد کسب و کار را بهبود می بخشد و مزایای رقابتی بسیاری را فراهم می آورد . تحلیل های پیش بینی کننده ، روندی است که به کشف الگوهای معنادار داده ها با استفاده از روش های شناخت الگویی ، آماری ، یادگیری ماشین ، هوش مصنوعی و استخراج داده می پردازد .

داده های بزرگ و تحلیل پیشگویانه ( BDPA)  رو نوظهوری است که از انواع روش های آماری مختلف و الگوریتم های کامپیوتری برای استخراج ادراک  و الگوها از مجموعه داده های بزرگ استفاده می کند . علم تجزیه و تحلیل  ، گام بزرگ بعدی ِ نوآوری ، رقابت و بازدهی در نظر گرفته شده است . درحالیکه نسل بعدی روش های تکنولوژی اطلاعات ( مانند تلفن های هوشمند ، وسایل دیجیتالی ، وسایل اسکن ، محاسبات ابری ، اینترنت اشیا و غیره ) به بهبود بازدهی کمک می کند ، اما انواع مجموعه داده های مختلف بزرگ به ایجاد قابلیت های تحلیلی شرکت ها کمک به سزایی خواهد کرد .

Large data analysis for competition between organizations

  Introduction

In the recent years, big data analytics has been considered as the next big thing for organizations to gain competitive advantage (Wamba et al. 2015; Akter et al. 2016). With the increasing digitalization of every aspect of business and government, large datasets are available for analysis. Big data has been defined primarily with 5 Vs: volume, variety, velocity, veracity and value (Wamba et al. 2015). Big data analytics is a field which consists of big data, analytical tools and techniques to derive actionable insights from the big data for delivering sustainable value, improving business performance and providing competitive advantage (Wamba et al., 2017). Predictive analytics is defined as the process of discovering meaningful patterns of data using pattern recognition techniques, statistics, machine learning, artificial intelligence and data mining (Abbott, 2014).

Big data and predictive analytics (BDPA) is an emerging field which uses various statistical techniques and computer algorithms to derive insights, patterns from large datasets. Analytics is considered as the next big frontier of innovation, competition, and productivity (Manyika et al., 2011, p.1). While next generation information technology techniques (such as smart phones, digital devices, scanning devices, cloud computing, internet of things etc.) help in improving productivity, these generate variety of large datasets which help in building analytics capabilities for the firms

کد:۱۳۰۴۱

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

 

نظری بدهید

17 + چهارده =