توضیحات محصول

دانلود مقاله تحولِ گلخانه ها بیمه در هلند 

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۳۲۹۰ کلمه ۹ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۹ صفحه  word فونت ۱۱ B Nazanin

تحولِ گلخانه ها بیمه در هلند

مقدمه

به مدت ۲۵ سال بخش پرورش ِ گلخانه ها  در روند جاری مدیریت جایگاه اول را  داشته است . تغییرات و پیشرفت هایی که به سرعت در این زمینه حاصل شده از آنچه که تحقیقات پیش بینی کرده بودند بیشتر بوده و هنوز هم این پیشرفت ها و تغییرات به سرعت رو به جلو در حال حرکت هستند . برای اینکه بتوان به همین شیوه به مسیر ادامه داد باید خطراتی که در این زمینه وجود دارند را در نظر گرفت و نقاط ِ قوت را در پیشرفت های این امر تقویت کرد . از آن مهمتر حفظ و دنبال کردن ِ پیشرفت در پرورش ِ گلخانه های  هوشمند و بازگو کردن تجربه ء استفاده از این خانه ها به توصیه ء کارآفرینانِ این زمینه و تایمن کنندگان اصلی آنهاست . خطرات ذاتی این گلخانه ها  هوشمند طی سالها تغییر کرده و نهایتا در این سالها به یک نکته ء خیلی حیاتی تبدیل شده اند .

Evolution of Greenhouse Insurance in the Netherlands

Introduction

For the 25 years the greenhouse horticultural sector has been in a state of flux. The changes and developments progressed more rapidly than anticipated in any research report and still continue to take place at a rapid pace. In order to continue to be able to underwrite the risks in this sector in a prudential manner, it is paramount from an underwriting point of view to keep a close track of these developments. Even more important than keeping track of developments is that the underwriters specializing in greenhouse horticulture put their know-how and claims experiences to use when consulting with the greenhouse horticultural entrepreneurs and their suppliers in particular. The constant appreciation of the risks inherent to the changes will definitely be of vital importance in the years to come as well

کد:۱۲۹۱۷

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله تحولِ گلخانه ها بیمه در هلند

نظری بدهید

دو × سه =