دانلود مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله تحول بزرگ در آینده

تعداد کلمات فایل انگلیسی: 6500  کلمه 14 صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :20 صفحه word فونت 14 B nazanin

تحول بزرگ در آینده

مقدمه

جهان به سرعت در حال تغییر است و به نظر می رسد که با این سرعت تغییر از مردم جلو می زند. با این حال، در طول ربع قرن گذشته، نسبت عظیمی از جمعیت جهان در کشورهای پیشرفت شاهد رکود استانداردهای زندگی و یا حتی کاهش این استانداردها بودند. مردم از آینده می ترسند، و از تغییرات اقتصادی دهه های اخیر ناراضی هستند. به خصوص در این مورد، جهانی سازی نقش مهمی در انتخابات 2016 آمریکا و رفراندوم برکسیت در سال پیش داشت. جواب دندان شکن به این وضعیت این است که جهانی سازی مقصر این وضعیت نیست، بلکه تغییرات فنی آسایش کمی برای انسان ها ایجاد می کنند. در واقع، حتی اگر قوانین جهانی سازی ثابت باشند، این نگرانی ایجاد می شود که تغییر فنی همچنان ادامه می دهد و باعث بدتر شدن اوضاع می شود. برخی از افراد نیز احتمال تحولات بزرگ تری را پیش بینی کرده بودند، طبق شواهد و پیش بینی ها، در این تحولات، ربات ها به هوش مصنوعی مجهز می شوند و جای انسان ها را می گیرند. ربات ها قوی تر هستند و می توانند با دقت بیشتری کار کنند. آنها می توانند اطلاعات بیشتری را سریع تر پردازش کنند. به علاوه، ربات ها حتی می توانند یاد بگیرند.

The coming great transformation1^

Joseph E. Stiglitz *

Department of Economics, Columbia University, Uris Hall, Room 814, 3022 Broadway, New York, NY 10027, USA

Received 4 January 2017; received in revised form 18 April 2017; accepted 24 April 2017 Available online 19 May 2017

Keywords: Artificial intelligence; Innovations; Globalization; Market equilibrium; Rawlsian social welfare function

  1. Introduction

The world is changing rapidly, and in ways that seem to be leaving many people behind, with large fractions of the population in advanced countries seeing their standards of living stagnate, or even decline, during the past quarter of a century. Fears about the future, and discontent with economic changes in recent decades—particularly globalization—played an important role in the U.S. election of 2016 as well as in the Brexit referendum earlier that year. The retort that globalization is not to blame, but rather technical change, provides little comfort; indeed, even if the rules of globalization were “fixed,” the worry is that technical change will continue to make matters worse.

Those looking forward see the possibility—or even likelihood—of a far greater transformation, as robots equipped with artificial intelligence replace humans. Robots are stronger. They can act with more precision. They can process more information faster. They can even learn. We do not know the limits of these robots and our reactions to them, or how fast AI robotization will occur. The Japanese have invented robots for eldercare—lifting an aged patient and gently giving him a bath. Presumably, we could program the robot to sing or talk to the patient in a way that was optimally soothing. The focus of concern, however, is not the virtues of these robots but their impacts on jobs. There is, for instance, a growing view that in truck driving, driverless vehicles

کد:13241

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

رمز فایل : www.downloadmaghaleh.com

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله تحول بزرگ در آینده