توضیحات محصول

دانلود مقاله تعریف حسابداری اسلامی: مسائل جاری، ریشه های گذشته

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۷۶۹۶ کلمه ۲۵ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۱ صفحه word فونت ۱۶ Arial (Body CS)

تعریف حسابداری اسلامی: مسائل جاری، ریشه های گذشته

چکیده

ظهور بانکهای اسلامی و دیگر مؤسسات مالی از دهه ۱۹۷۰ ادبیات مدرن را ترغیب کرد که خود را بعنوان “حسابداری اسلامی” معرفی کند. بسیاری از این نوشته ها تجویزی هستند، اگر چه مطالعات انجام شده درمورد عملکرد واقعی و نگرشهایِ گزینه های پیشنهادی رو به پدیدار شدن هستند. تحقیقات تاریخی در این زمینه همراه با مطالعات مبتنی بر آرشیو و راهنمای حسابداری بمنظور ارائۀ بینشِ رو به رشد در زمینه های دولتی و خصوصی در خاورمیانهنیز همچنان در حال رشد هستند. همچنین دیگر نقاط جهان اسلام نیز بر تحقیقاتِ حسابداری تاریخی متمرکز هستند. با این حال، هنوز چیزهای زیادی برای پی بردن به اثرات عقاید و شیوه های حسابداریِ خاورمیانه در دیگر نقاط جهان وجود دارد. بنابراین، عبارت “حسابداری اسلامی” ممکن است بسادگی یک لیبل مناسب برای افرادی باشد که از عملکردها و ایده های مختلفِ حسابداری بطور کاملآ متفاوت استفاده میکنند.

کلمات کلیدی:تاریخچۀ حسابداری، راهنمای عربی حسابداری، حسابداری اسلامی، روش مردیبانِ حسابداری، منشأ حسابداری دوطرفه

Defining Islamic accounting: current issues, past roots

Christopher Napier

Royal Holloway, University of London

Abstract

The emergence of Islamic banks and other financial institutions since the 1970s has stimulated a modern literature that has identified itself as addressing “Islamic accounting”. Much of this literature is prescriptive, though studies of actual practice, and of attitudes to proposed alterna­tives, are beginning to emerge. Historical research into Islamic account­ing is still in a process of development, with a range of studies based on both primary archives and manuals of accounting providing growing insight into accounting in state and private contexts in the Middle East. Other parts of the Muslim world are also the focus of historical account­ing research. There is still much to discover, however, before historians can determine the influence of Middle Eastern accounting ideas and practices in other parts of the world. Moreover, the term “Islamic accounting” may simply be a convenient label to group together quite disparate accounting practices and ideas across time and space.

Keywords: Accounting history; Arabic manuals of secretaryship; Islamic accounting; merdiban method of accounting; origins of double-entry

کد:۱۳۱۵۳

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله تعریف حسابداری اسلامی: مسائل جاری، ریشه های گذشته

نظری بدهید

چهار × 1 =