توضیحات محصول

دانلود مقاله گونه شناسی ماشه ها

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۲۳۷۰ کلمه۷صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۷صفحه word فونت۱۴ Arial

تضاد در میان شرکت کننده های فریبکار/ نامربوط  یا مردمی نتیجه گرفته می شود که به شکل منطقی و در سطح گسترده ای در حال کار هستند، تقریبا همیشه با تجربه هایی در گذشته درگیر می شوند. به مردمی پاسخ می دهیم که نه تنها بر اساس آنچه مارا با آن بیاد می آورند عمل نمی کنند بلکه چطور وضعیتهایی را به دیگران تشبیه می کنند که ما در گذشته آنها را زندگی کرده ایم و چطور رفتار آنها را به صورت فیلتر شده از میان ادراک شخصی خود تعبیر می کنیم. دریافتها ویژگیهای ما و تا حد زیادی با گرایشات ما، تحریف های واقعیت و گاهی تعابیر نادرست آنچه دیگران انجام می دهند و آنچه که رفتار دیگران برایمان مفهوم دارد تصویرسازی شده اند. از مثالهای ارائه شده در بخش قبل از بعضی افرادی که بیشتر محرک هستند چندین دسته بندی گسترده ظاهر شده است. این دسته بندیها انواع وضعیتهای مردمی هستند که واکنشهای بسیاری را استنباط می کنند مثل زمانی که احساس می کنید کنترل خود را از دست داده اید، انرژی شما تخلیه می شود. این “ماشه ها” در چندین گروه گسترده دسته بندی می شوند

A Typology of Triggers

Whether a conflict involves manipulative/abusive participants or people who are reasonably highly functioning, it almost always is triggered by experiences from the past. We respond to people based not only on what they are doing now but on who they remind us of, how the situations resemble others we have lived through previously, and how we perceive their behavior as filtered through our subjective impressions. Our perceptions and attitudes are shaped, to a great extent, by our biases, distortions of reality, and sometimes inaccurate interpretations of what others are doing and what their behavior means. That is why it is important to monitor not only what you find disturbing in others but also how you are choosing to interpret their behavior. From the examples presented in the preceding section of who some people find most provocative, several broad categories emerge. These are the types of situations or people that elicit extreme reactions, such that you feel yourself losing control, your power draining away. These “triggers” fall into several broad groups

کد:۱۲۷۴۶

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

 

نظری بدهید

یک × 5 =