فروش مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله یک توپولوژی SST جدید حاوی مبدل های AC/DC سه لایه ای بوست برای کاربرد در سیستم های توزیع نیروی الکتریکی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۵۸۸۷کلمه۱۲صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۷صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

علاقه رو به رشد در ادغام تولید توزیع شده در شبکه توزیع نیروی موجود، افزایش در سطوح نفو تجدید پذیر، و رسیدن به شبکه ای پایدار تر، مطمئن تر و کاراتر منجر به توسعه مبدل های برق با رابط شبکه ای جدید مانند ترانسفورمرهای حالت (SSI) شده اند. هنگامی که مقدار ولتاژ و جریان در دستگاه های تجاری نیمه رسانای برق موجود پایین تر از مقدار نیروی مورد نیاز در سیستم های توزیع هستند (برای مثال، ۸/۱۳ KVrms)، ماژول های متعددی باید در پیکربندی آبشاری در سمت ولتاژ بالا متصل شوند. در نتیجه به نسبت ولتاژ پالاتر می رسیم. به علاوه، در سمت ولتاژ پایین نیز باید به سطوح بالاتری از جریان دست یابیم. یک توپولوژی SST جدید شامل مبدل های ac-dc سه سطحی ماژولار بوست، ترانسفورمرهای فرکانس متوسط با دو سیم پیچی ثانویه، و مبدل های ac-dc چهار پایی است که در این مقاله ارائه شده است. زمانی که این SST و روش های ارائه شده در این مقاله با روش های مشابه مقایسه می شود، توپولوژی ارائه شده به مراحل تبدیل نیروی کمتری نیاز خواهد داشت. به علاوه، توپولوژی ارائه شده دارای ولتاژ کمتر می شود. در مقابل، در دستگاه های نیمه رسانا، به ولتاژ پایین تر، سمت ولتاژ بالا و جریان کمتر از طریق هر دستگاه روی سمت ولتاژ پایین نیاز داریم. این مشخصات تعداد ماژول های سری متصل در سمت ولتاژ بالا و دستگاه های موازی متصل را در سمت ولتاژ پایین را کاهش می دهد. قابلیت اجرایی توپولوژی ارائه شده به طور تجربی روی یک نمونه مقیاس کوچک      ۵۰۰ W, 120 Vac/ 48 Vdc آزمایش می شود.

کلمات کلیدی: توپولوژی بوست، مبدل dc-ac چهار پایی، ترانسفورمر حالت جامد چند سیم پیچی (SST)، مبدل ac-dc سه سطحی

A New SST Topology Comprising Boost Three- Level AC/DC Converters for Applications in Electric Power Distribution Systems

Abstract—The growing interest in integrating distributed generation (DG) into the existing power distribution grid, the increase in the penetration levels of renewables, as well as the need to achieve a more efficient, reliable and sustainable grid, are leading to the development of new grid-interfaced power converters such as the solid-state transformer (SST). As current and voltage ratings of commercially available power semiconductor devices are normally below power ratings required in distribution systems (e.g., 13.8 kVrms), multiple modules must be connected in cascade configuration at the high- voltage side to reach higher voltage ratings as well as in parallel at the low-voltage side to achieve high current levels. A new SST topology consisting of modular boost-based three- level ac-dc converters, medium-frequency transformers with two secondary windings, and four-leg ac-dc converters is presented in this paper. When compared to similar approaches, the proposed topology comprises fewer power conversion stages, lower voltage across the semiconductor devices on the high-voltage side, and lower current flowing through each device on the low-voltage side. These characteristics reduce the number of series-connected modules in the high-voltage side and parallel-connected  devices in the low-voltage side. The feasibility of the proposed topology is experimentally validated on a 500 W, 120 Vac/ 48 Vdc scaled- down prototype.

کد:۵-۱۲۷۰۲

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

10 − پنج =