توضیحات محصول

دانلود مقاله جداسازی موثر میکروذرات کوچک در جریانهای با دبی های زیاد با استفاده از کانال مارپیچی: کاربرد برای آبهای آلوده با عوامل بیماریزا

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۳۰۰۰ کلمه ۴ صفحه pdf 

تعداد صفحات فایل ترجمه:۴ صفحه word فونت ۱۴ arial

جداسازی موثر میکروذرات کوچک در جریانهای با دبی های زیاد با استفاده از کانال مارپیچی: کاربرد برای آبهای آلوده با عوامل بیماریزا

تشخیص عوامل بیماریزای آبهای آلوده به دلیل غلظت کم آنها در آب و تنوع گسترده ی آنها, یک کار چالش برانگیز است. به منظور تسهیل این فرایند تشخیص در این مقاله، پتانسیل میکروسیالی مورد بررسی قرار گرفته است. کانال های مارپیچی برای جدا کردن ذرات در یک تجهیز و بدون نیروی خارجی یا حائل اضافی طراحی شده اند، که بسته به اندازه آنها و میزان بالا بودن نرخ جریان دارند. این مقاله ابتدا بر تاثیر طول کانال، سرعت جریان، غلظت ذرات و اندازه آنها بر روی بازده جداسازی با بسترهای پلی استایرن با اندازه های ۴–۷ μm تمرکز شده. پس از آن سیستم مورد آزمایش قرار می گیرد و عوامل بیماریزای زنده و غیر زنده (Cryptosporidium parvum) با اندازه متوسط ​​حدود ۴-۵ میکرومتر, تست میشوند

Efficient separation of small microparticles at high flowrates using spiral channels: Application to waterborne pathogens

ABSTRACT

Detecting waterborne pathogens is a challenging task because of their low concentration in water and their wide diversity. In order to ease this detection process, the potential of microfluidics is investigated in this paper. Spiral channels are designed for separating particles, in a single device and without any external forces or additional buffer, depending on their size at high flowrates. This paper focuses first on the impact of the channel length, flowrate, particle concentration and size on the separation efficiency of polystyrene beads of relevant sizes ð۴-۷ μmÞ. The system is then tested with viable and non-viable pathogens (Cryptosporidium parvum) with an average size around 4-5 μm.

Keywords:

Spiral microchannel

Separation

Pathogens

Drinking water

کد:۱۱۳ kh

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل :www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله جداسازی موثر میکروذرات کوچک در جریانهای با دبی های زیاد با استفاده از کانال مارپیچی: کاربرد برای آبهای آلوده با عوامل بیماریزا

نظری بدهید

10 + 17 =