توضیحات محصول

دانلود مقاله حباب های اعتماد: یک سیستم احراز هویت بلاک چینی و غیرمتمرکز برای IoT

تعداد کلمات فایل انگلیسی: 11008 کلمه ، 18 صفحهpdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : 41 صفحه  word فونت 14 B nazanin

حباب های اعتماد: یک سیستم احراز هویت بلاک چینی و غیرمتمرکز برای IoT

چکیده

شکی نیست که اینترنت اشیا نقش بسیار مهمی در زندگی روزمره ما دارد. در واقع، امروزه ما انسان ها از اشیا و وسایل متعددی استفاده می کنیم. تمام این اشیا مجهز به دستگاه های الکترونیکی و دنباله های پروتکلی هستند و با استفاده از این تجهیزات به یکدیگر و به اینترنت متصل می شوند. در اینترنت اشیا، پردازش چیزها و تبادل داده ها بدون دخالت انسان انجام می شود. بنابراین، به دلیل این استقلال، موجودیت ها یا انتیتی ها باید شناسایی شده و یکدیگر را تعیین هویت کنند. به علاوه، باید از ادغام داده های مبادله شده نیز اطمینان حاصل شود. در غیر این صورت، اطلاعات و انتیتی ها مورد حمله کاربران مخرب و کاربرد مخرب قرار می گیرند. به دلیل اندازه و دیگر ویژگی های اینترنت اشیا، نمی توان یک سیستم احراز هویت متمرکز و موثر ایجاد کرد. به منظور رفع این مشکل، در این مقاله، یک سیستم غیرمتمرکز اصیل، به نام حباب های اعتماد ارائه می شود. این سیستم شناسایی قوی و احراز هویت دستگاه ها را تضمین می کند. به علاوه، این سیستم از یکپارچگی داده ها و موجودیت آنها محافظت می کند. برای رسیدن به این هدف، روش این مقاله متکی بر مزایای امنیتی ارائه شده توسط بلاک چین هاست و مناطق مجازی امن (حباب ها) را ایجاد می کند. در این مناطق، اشیا و چیزها می توانند شناسایی شوند و بر یکدیگر اعتماد کنند. همچنین با استفاده از یک زبان برنامه نویسی C++ و بلاک چین اتریوم، یک اجرای واقعی از مکانیسم استفاده شده ارائه می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیستم ارائه شده می تواند ملزومات امنیتی اینترنت اشیا، کارایی و هزینه پایین آن را تامین کند.

شاخص های کلیدی: اینترنت اشیا، امنیت، احراز هویت، بلاک چین، شهر هوشمند، اتریوم.

Bubbles of Trust: a decentralized Blockchain-based authentication system for IoT

Mohamed Tahar HAMMI*t, Badis HAMMI*, Patrick BELLOT*t and Ahmed SERHROUCHNI*t

*LTCI, Telecom Paristech, France

t Paris Saclay University, France

hammi, bhammi, bellot, [email protected]

Abstract—There is no doubt that Internet of Things (IoT) occupy a very important role in our daily lives. Indeed, nu­merous objects that we use every time, are being equipped with electronic devices and protocol suites in order to make them interconnected and connected to the Internet. In IoT, things process and exchange data without human intervention. Therefore, because of this full autonomy, these entities need to recognize and authenticate each other as well as to ensure the integrity of their exchanged data. Otherwise, they will be the target of malicious users and malicious use. Due to the size and other features of IoT, it is almost impossible to create an efficient centralized authentication system. To remedy this limit, in this paper, we propose an original decentralized system called bubbles of trust, which ensures a robust identification and authentication of devices. Furthermore, it protects the data integrity and availability. To achieve such a goal, our approach relies on the security advantages provided by blockchains, and serves to create secure virtual zones (bubbles) where things can identify and trust each other. We also provided a real implementation1 of our mechanism using the C++ language and Ethereum blockchain. The obtained results prove its ability to satisfy IoT security requirements, its efficiency, and its low cost.

Index Terms—IoT, Security, Authentication, Blockchain, Smart city, Ethereum

کد:5-13250

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

رمز فایل :www.downloadmaghaleh.com

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله حباب های اعتماد