توضیحات محصول

دانلود مقاله حفاظت خط انتقال HVDC مبتنی بر برق انفعالی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۱۸۵۷کلمه۹صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۷صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

این مقاله  روش حفاظتی جدید برای  سیستم جریان مستقیم ولتاژ بالا (HVDC) بر اساس  برق انفعالی ارائه می دهد.  رفتار سیستم HVDC در طی  نقص مطالعه شده است.  تغییر  برق انفعالی و  رابطه بین  پارامترهای مختلف خط  در طی هر نقص آنالیز شده است.  بر این اساس  اصول حفاظت توسعه یافته است. برق انفعالی  با اندازه گیری ولتاز و جریان  در دو انتهای خط   بدست امده است. شناسایی نقص های داخلی و خارجی  همچنین موقعیت  نقص واحد DC  می تواند به طور صحیح و  به سرعت  از  برق انفعالی انجام  شود.  سیستم تست  با استفاده از  بر اساس  اولین سیستم معیار انجام  شده است .

۱-مقدمه

با   تقاضای  فزاینده برای توان  الکتریکی،  نیاز برای طرفیت انتقال زیاد در  مسافت های طولانی وجود دارد.  اجرای تولید  برق زیاد  برای یک سیستم برق موجود   چالشی برای شبکه های AC می باشد.  برای غلبه بر این  چالش،  ارتباط زیاد  مراکز لود با   استفاده از  جریان مستقیم ولتاژ بالا (HVDC)  به عنوان  یک  راه حل اقتصادی و  کارآمد پیشنهاد شده است. سیستم  انتقال HVDC  مزیت های  آشکاری در  انتقال برق انبوه و  ارتباط بین  سیستم های توده ای HVAC دارد.  بیشتر خطوط HVDC برای  انتقال برق در مسافت های طولانی استفاده شده اند، که به ناچار از زمین های پیچیده عبور کرده و  تحت  شرایط آب و هوایی سخت عمل می کنند.   بنابراین،  نقص ها اغلب  در خطی اتفاق می افتند که  دلیل اصلی قطع برق HVDC می باشند.

HVDC Transmission Line Protection Based on Transient Power

Abstract

 This paper presents a new protection method for High Voltage Direct Current (HVDC) system based on transient power. Behavior of the HVDC system during fault is studied. Variation of transient power and the relation between various parameters of the line are analyzed during each fault. Based on that the protection principle is developed. Transient power is obtained by measuring the voltage and current at the two terminals of the line. Identification of internal and external faults as well as location of DC lone fault can be done correctly and quickly from transient power. The test system is modeled using MATLAB – SIMULINK based on first CIGRE HVDC benchmark system

  Introduction

With the ever increasing demand for electrical power, there is a need for increased power transmission capacity over long distances. Implementing the increased power generation into an existing power system is a challenge for the AC networks. To overcome this challenge, increased interconnection of load centers with the use of high voltage direct current ( HVDC) has been proposed as an efficient and economical solution. The HVDC transmission system has obvious advantages in long-distance bulk power transmission and interconnection between bulk HVAC systems [1]. Most HVDC lines are used for transmission of power over long distance, inevitably passing through complex terrain and operating under harsh weather conditions. Therefore, faults frequently occur on the line which is a major cause of HVDC outages

کد:۲-۱۲۶۲۴

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

5 − 3 =