فروش مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله داده کاوی در شبکه های اجتماعی برای تبلیغات هدف در بخش خودروسازی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۱۵۹۴کلمه۵صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۸صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

قابلیت عظیمی در پیشگویی پیوندهای اجتماعی مخفی بین افراد مختلف وجود دارد که علایق مشترک خود یا دوستان مشترک خود را به اشتراک می گذارند. این مقاله تحلیل داده ها را روی داده های شبکه اجتماعی برای تبلیغات هدف در بخش خودروها ارائه می کند. گروه های بهم مرتبط از داده های تعاملات مشتری در شبکه های اجتماعی برگرفته شده است. براساس این زیرگروه های منسجم، احتمال ترجیح یک رده محصول توسط مشتری استنباط می شود. با استفاده از این اطلاعات، ما یک سیستم تبلیغات هدفگیری شده را ساخته ایم. نتایج آزمایشی روی پایگاه داده شبکه اجتماعی منجر به کیفیت بهتر تبلیغات شده است.

کلیدواژه ها: ابر کلمه، داده کاوی، تحلیل مبتنی بر پیش بینی، هدفگیری رفتاری، تبلیغات، ماتریس تصمیم گیری

Data Mining on Social Networks for Target Advertisement in Automobile Sector

Abstract: There is huge potential to predict hidden social ties between different people sharing common area of interest or common friends. This paper presents data analysis on social network data for target advertising of the automobiles. The interrelated groups are derived from client’s interaction data in social networks. Based on these cohesive subgroups, the likelihood of client’s preference of a product category is inferred. Using this information, we construct a targeted advertising system. The experimental results on the social network dataset yields better quality of advertisement

کد:۱۲۷۹۸

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

 

نظری بدهید

ده + نه =