توضیحات محصول

دانلود مقاله درباره سرمایه در قرن بیست و یکم

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۳۶۰۰ کلمه ۶ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۹ صفحه word فونت ۱۶ ۲ Nazanin

درباره سرمایه در قرن بیست و یکم

از دیدگاه من، سرمایه در قرن بیست و یکم (پیکتی، ۲۰۱۴) عمدتا کتابی درباره تاریخچه توزیع درآمد و ثروت است. به لطف تلاش های چند دهه محققان، ما قادر به جمع آوری پایگاه های داده تاریخی نسبتا بزرگ در مورد ساختار درآمد ملی و ثروت ملی و تکامل درآمد و توزیع های ثروت هستیم که سه قرن و بیش از ۲۰ کشور را در بر می گیرد. هدف اول من در این کتاب این است که این شواهد تاریخی را ارائه دهم و سعی کنم تا بسیاری از فرایندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تحلیل کنم که می تواند به تحولات مختلفی در کشورهای مختلف از زمان انقلاب صنعتی بپردازند.

من از ابتدا بر این موضوع تاکید می کنم که ما داده های تاریخی بسیار کمی در دسترس داریم تا بتوانیم قضاوت قطعی داشته باشیم. بعبارت دیگر، حداقل شواهد بیشتری داریم نسبت به شواهدی که ما استفاده کردیم. این ناکافی است، من امیدوارم این تحقیق بتواند به مطالعه توزیع و بازگشت طولانی مدت در مرکز تفکر اقتصادی کمک کند. در این مقاله، من سه واقعیت کلیدی را درباره نابرابری در ظهور طولانی مدت این تحقیق بیان می کنم (شکل های ۱-۳ را ببینید. همچنین پیکتی و سائز، ۲۰۱۴ را ببینید) و بحث درباره این روندها را مشخص کنید. مخصوصا، نقش r>g را در تحلیل نابرابری ثروت، مشخص می کنم. همچنین برخی مفاهیم مالیات بهینه، و رابطه بین نسبت های سرمایه-درامد و سهم های سرمایه را مورد بررسی قرار می دهم.

About Capital in the Twenty-First Century^

By Thomas Piketty*

In my view, Capital in the Twenty-First Century (Piketty 2014a) is primarily a book about the history of the distribution of income and wealth. Thanks to the cumulative efforts of several dozen scholars, we have been able to collect a relatively large historical database on the structure of national income and national wealth and the evolution of income and wealth distributions, covering three centuries and over 20 countries. My first objective in this book is to present this body of historical evidence, and to try to analyze the many economic, social, and political processes that can account for the var­ious evolutions that we observe in the different countries since the Industrial Revolution. I stress from the beginning that we have too little his­torical data at our disposal to be able to draw definitive judgments. On the other hand, at least we have substantially more evidence than we used to. Imperfect as it is, I hope this work can contribute to put the study of distribution and of the long run back at the center of economic thinking. In this article, I present three key facts about inequality in the long run emerging from this research (see Figures 1-3 below; see also Piketty and Saez 2014) and seek to sharpen and refocus the discussion about those trends. In particular, I clarify the role played by r > g in my analysis of wealth inequality. I also discuss some of the implications for optimal taxation, and the relation between capital-income ratios and capital shares

کد:۱۳۱۵۶

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله درباره سرمایه در قرن بیست و یکم

نظری بدهید

2 × 3 =