توضیحات محصول

دانلود مقاله درجه بندی گوشت گاو

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۱۸۵۱کلمه ۴صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۹صفحه word فونت۱۴ Arial

درجه ء گوشت ِ گاوِ بریده شده در مغازه ها یکی از مهمترین عوامل انتخاب خیلی از مشتریان است . بعلاوه گرید ِ  لاشه ء گاو برای  تهیه کنندگان آن امری حیاتی بوده چرا که میزان دلارِ دریافتی از قِبَل ِ این گوشت  مستقیما به این درجه بستگی دارد . در عین حال مشتر یان و تامین کنندگان هر دو در خصوص این میزان درجات سردرگم هستند و نمی دانند که چطور باید این درجه را تعیین نمایند .

هدف ِ درجه گذاری گوشت گاو

سازمان ِ کشاورزی ِ ایالات متحده آمریکا (USDA) استانداردهایی را برای درجات ِ گوشت ِ کشتار و گوشت ِ لاشه ء گاو تعیین کرده اند که در کیفیت و ترکیب یکنواخت هستند . درجه بندی لاشه ء گاو یک سرویس ِ اختیاری از طرف ِ USDA بوده و کاربر ( بسته بند )  برای این سرویس مشمول هزینه ای نمی شود . درجات توسط کارمندان ِ USDA مشخص می شوند ، که به طور مستقل از تهیه کنندگان و بسته بندان کار می کنند . استانداردهای USDA شامل دو نامگذاریِ جداگانه  در درجه بندی است  – درجه بندی کیفی و درجه بندی بازده ِ محصول  – و با مهرهایی که در شکل ۱ نشان داده شده اند مشخص می شود . یک مردار ممکن است هم درجه ء کیفی داشته باشد ، هم درجه ء بازده ِ محصول یا حتی هر دو را همزمان با هم داشته باشد .

Beef Grading

The grade of a beef cut sold at retail can be an important selection factor for many consumers. Likewise, the grade of a beef carcass is critical to the beef producer, since the dollar value received is directly dependent upon the grade. Yet consumers and producers alike often are confused as to what grades mean, and how they are determined.

Purpose of Beef Grading

The U.S. Department of Agriculture (USDA) has established Standards for Grades of Slaughter Cattle  and Standards for Grades of Carcass Beef (USDA, 1996), which are designed to facilitate beef marketing by separating a highly variable population of live cattle and/or beef carcasses into groups which are more uniform in quality and composition. Beef carcass grading is a voluntary service of the USDA, and the   user (the packer) is charged a fee for the service. Grades are determined by an employee of the USDA, working independently of both the producer and packer. The USDA Standards include two separate grade designations – Quality Grades and Yield Grades – and are designated by the stamps shown in Figure 1. A carcass may be either Quality graded, or Yield graded, or both Quality and Yield graded at the same time

کد:۱۲۴۷۷

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

سه × پنج =