دانلود مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله دفتر کل IOTA آگاه به حریم خصوصی: ترکیب غیر متمرکز و معاملات IOTA غیر قابل پیوند

تعداد کلمات فایل انگلیسی :10031 کلمه 12  صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : 31 صفحه word فونت 12 Bnazanin

دفتر کل IOTA آگاه به حریم خصوصی: ترکیب غیر متمرکز و معاملات IOTA غیر قابل پیوند

کلمات کلیدی: IOTA، بینامی، اینترنت اشیا (IoT)، دفتر کل توزیع شده، امنیت

چکیده

iota یک فن‌آوری دفتر کل توزیع‌شده برای صنعت اینترنت اشیا (IoT)است. این پروتکل خودش را از دفتر توزیع‌شده موجود در یک نمودار چرخه‌ای مستقیم متمایز می‌کند. برای فعال کردن معاملات کوچک برای دستگاه‌های هوشمند، از یک رویکرد مقیاس پذیر برای رشد شبکه و تاییدات تراکنش استفاده می‌کند. به عنوان یک دفتر توزیع شده عمومی، تراکنش های روی دفتر به طور کامل شفاف هستند و امکان اتصال و شناسایی حملات را ایجاد می‌کنند. روش‌های مختلفی برای حفظ حریم خصوصی برای بهبود بینامی در دفاتر کل توزیع شده پیشنهاد شده‌است. با این حال، بسیاری از رویکردهای پیشنهادی، تضمین امنیت را تنها در برابر امضای دیجیتالی منحنی بیضی (ECDSA) تامین می‌کنند و در نتیجه با دفتر iota ناسازگار می‌شوند، زیرا iota از امضاهای مبتنی بر پارازیت کوانتومی عدول کننده استفاده می‌کند. در حالی که راه‌ حل‌های متمرکز هنوز می‌توانند با دفترکل برای افزایش حریم خصوصی کار کنند، همچنان اختصاصی هستند و در معرض یک نقطه شکست هستند. ما یک پروتکل ترکیب غیر متمرکز جدید برای دفتر iota را پیشنهاد می‌کنیم که شامل ترکیبی از mix-net های رمز گشایی و چند امضایی است. تکنیک ما نیازی به شخص ثالث (قابل‌اعتماد یا پاسخگو)ندارد و کاملا با پروتکل iota سازگار است. تحلیل نتایج ما برای این تکنیک نشان می‌دهد که امنیت و حریم خصوصی حتی در حضور نهادهای مخرب در سیستم تضمین می‌شوند. تکنیک ما حریم خصوصی قوی را برای دفتر iota فراهم می‌کند و میزان گمنامی را اضافه می‌کند، که از هویت ها در برابر شناسایی و حملات پیوند محافظت می‌کند.

Privacy aware IOTA ledger: Decentralized mixing and unlinkable IOTA transactions

Umair Sarfraza, Masoom Alama‘*, Sherali Zeadallyb, Abid Khana

a Cybersec Lab Department of Computer Science, COMSATS University, Islamabad, Pakistan

b School of Information Science College of Communication and Information, University of Kentucky, Lexington

 

ARTICLE      INFO

Article history: Received 6 August 2018 Revised 2 November 2018 Accepted 14 November 2018 Available online xxx

Keywords:

IOTA

Anonymity

Internet Of Things (IoT)

Distributed ledger

Security

ABSTRACT

IOTA is a distributed ledger technology for the Internet-of-Things (IoT) industry. The protocol distin­guishes itself from existing distributed ledgers by being formed on a directed acyclic graph. To enable micro-transactions for smart devices, it uses a scalable approach for network growth and transaction confirmations. Being a public distributed ledger, the transactions on the ledger are completely trans­parent hence opening up the possibilities for linking and identification attacks. Different promising pri­vacy enhancing techniques have been proposed for improving anonymity in distributed ledgers. However, many of the proposed approaches provide security guarantees only against Elliptic Curve Digital Signature (ECDSA) schemes and thus become incompatible with the IOTA ledger because IOTA uses quantum re­silient hash-based signatures. While centralized solutions can still work with IOTA ledger for enhancing privacy, they are still proprietary and prone to single point of failures. We propose a novel decentralized mixing protocol for the IOTA ledger that incorporates a combination of decryption mixnets and multi-signatures. Our technique does not require any (trusted or accountable) third party and it is completely compatible with the IOTA protocol. Analysis of our results for this technique shows that the security and privacy are guaranteed even in the presence of malicious entities in the system. Our technique provides strong privacy to the IOTA ledger and the degree of anonymity it adds, protects entities against identifi­cation and linking attacks.

© 2018 Elsevier B.V. All rights reserved.

کد فایل:2-13250

دانلود رایگان فایل انگلیسی

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی