فروش مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله ده استراتژی یک مرکز عملیات سایبری در سطح جهانی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۲۲۹۶۳کلمه۷۳صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۷۸صفحه word فونت۱۴ Arial

تریاژ و تحلیل کوتاه مدت داده های زمان واقعی (همانند ورود به سیستم و هشدارها) نفوذ های بالقوه را تغذیه می کند. پس از یک آستانه زمانی مشخص، حوادث مشکوک برای تحلیل یک حادثه و تیم پاسخ برای مطالعه بیشتر، مورد بررسی قرار می گیرند. معمولا مشابه با تحلیلگر سطح اول SOC، بر تغذیه زمان واقعی رخدادها و سایر تصورات داده ها، تمرکز می شود.

توجه:این موضوع یکی از قابلیت هایی است که به راحتی قابل تشخیص و قابل مشاهده است که توسط یک SOC ارائه شده است، اما بدون تحلیل رخداد مربوطه و قابلیت پاسخ رخداد، بی معنی است، که در زیر بحث شده است.

Triage and short-turn analysis of real-time data feeds (such as system logs and alerts) for potential intrusions. After a specified time threshold, suspected incidents are escalated to an incident analysis and response team for further study. Usually synonymous with a SOC’s Tier 1 analysts, focusing on real-time feeds of events and other data visualizations.

Note: This is one of the most easily recognizable and visible capabilities offered by a SOC, but it is meaningless without a corresponding incident analysis and response capability, discussed below

کد:۱۲۷۲۹

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

پنج − 3 =