توضیحات محصول

دانلود مقاله راهکارهای نوآورانه براساس استفاده از عصاره ها و اجزای تشکیل دهنده شان برای بهبود سلامت، عمر نگهداری و کیفیت میوه جات و سبزیجات تحت فراوری حداقل

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۲۸۷ کلمه ۳۶ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۲ صفحه word فونت ۱۱ ۲ Nazanin

راهکارهای نوآورانه براساس استفاده از عصاره ها و اجزای تشکیل دهنده شان برای بهبود سلامت، عمر نگهداری و کیفیت میوه جات و سبزیجات تحت فراوری حداقل

چکیده

میوه جات و سبزیجات تحت فراوری حداقل یکی از بخشهای رو به رشد اصلی در صنایع غذایی می باشد. با اینکه برای ارزش غذایی و فایده شان اهمیت دارد، ترکیب آنها و خواص فیزیکی شیمیایی شان بر عمر نگهداری میکروبیولوژیکی و کیفیت کلی آنها اثر می گذارد. از سوی دیگر، مراحل فراوری مانند شستشو، اگر به خوبی صورت گیرد، می تواند تا حدی باعث کاهش میکروفلور بوجود آمده بشود و استفاده از ضدعفونی کننده ها از جانب مصرف کنندگان امری منفی تلقی می شود. به همین دلایل، محققان برخی راههای دیگر را به جای استفاده از ضدعفونی کننده های کلاسیک مانند عصاره های گیاهی مطرح کرده اند که مخلوط پیچیده ای متشکل از ترکیبات فرّار  می باشند و اثر حسی قوی دارند و توسط بسیاری گیاهان به صورت متابولیت های ثانویه تولید می شوند. طبق این دیدگاه، این مقاله مروری به بحث درباره اهمیت رو به رشد میوه جات و سبزیجات تحت فراوری حداقل و بکارگیری احتمالی عصاره های گیاهی و ترکیبات آنها به شکل مواد ضدمیکروبی طبیعی می پردازد. سرانجام اینکه، مکانیسم های عملکرد این مولکولها با درنظرگیری کاربردشان در سیستم های غذایی مورد بررسی و مرور قرار می گیرد.

کلیدواژه ها: میوه جات و سبزیجات با فراوری حداقل، ضدمیکروب های طبیعی، عصاره های گیاهی، عمر نگهداری.

Innovative strategies based on the use of essential oils and their components to improve safety,

shelf-life and quality of minimally processed fruits and vegetables

Abstract

Minimally processed fruits and vegetables are one of the major growing sector in food industry Although important   for   their   nutritional   values   and   convenience,   their   composition   and physicochemical properties affect their microbiological shelf life and overall quality. On the other hand, processing steps as washing, if well performed, can partially reduce the occurring microflora and the use of sanitizers are perceived negatively by the consumers. For this reasons, researchers have proposed some alternatives to the use of traditional sanitizers, such as essential oils which are complex mixtures of volatile compounds, characterized by a strong sensorial impact and produced by many plants as secondary metabolites. In this perspective, this review discusses the growing importance of minimally processed fruits and vegetables and the potential application of essential oils and their components as natural antimicrobial. Finally, the mechanisms of action of these molecules have being reviewed taking into account their use in food systems

Keywords: minimally processed fruits and vegetables, natural antimicrobials, essential oils, shelf-

life

کد:۱-۱۲۹۳۱

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله راهکارهای نوآورانه براساس استفاده از عصاره ها و اجزای تشکیل دهنده شان برای بهبود سلامت، عمر نگهداری و کیفیت میوه جات و سبزیجات تحت فراوری حداقل

 

نظری بدهید

نوزده − هجده =