توضیحات محصول

دانلود مقاله راه حل هایی برای حملات DDoS به ابر

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۲۵۰۰ کلمه ۵ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۴ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

راه حل هایی برای حملات DDoS به ابر

چکیده- اینترنت  به یک محرک کلیدی برای رشد عملی ، آگاهی برند و کارایی عملیاتی هر سازمان تبدیل شده است. متاسفانه تروریست های سایبری و خاطی های سازمان یافته این واقعیت را  نیز می دانند. با  استفاده از حمله خودداری از خدمات توزیع یافته می توانند دسترسی به اینترنت شرکت ها وکاربران نهایی را تکذیب ،  وب سایت ها را کند ، و دسترسی به شبکه و داده شرکت را مهار و  برای کاربران قانونی خدمات غیرفعال سازند. تنها اینها آسییب پذیر نیستند، حملات DDoS دارای انحرافات می باشند.

کلمات کلیدی: DoS، DDoS، امنیت ابری، محاسبه ابری، سایش،

Solutions for DDoS Attacks on Cloud

Abstract-The internet has become the key driver for virtually every organization’s growth, brand awareness and operational efficiency. Unfortunately cyber terrorists and organized criminals know this fact too. Using a Distributed Denial of Service attack they can deny corporates and end users the access to internet, make web site going slow, and deny access to corporate network and data, unable to service legitimate users. It is not just these that are vulnerable, DDoS attacks are diversions.

Keywords: DoS; DDoS; Cloud Security; Cloud Computing; Scrubbing; CSP

کد:۱۳۱۴۷

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود مقاله راه حل هایی برای حملات DDoS به ابر

نظری بدهید

7 + پانزده =