توضیحات محصول

دانلود مقاله روانشناسی :زمینه ها و شرح زندگی

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۸۱۰۲  کلمه ۱۵ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :۱۹ صفحه word فونت ۱۴ Arial

زمینه ها و شرح زندگی

  1. G. Marie

این فصل  به طور گسترده ای به تاثیر موضوعات مربوط به  مشاغل میپردازد، و به دنبال ایجاد  یک بحث در رابطه با  توسعه واساس مصاحبه ساخت و ساز شغلی(CCI) است. سپس به طور خلاصه جنبه های مداخلات  شغلی را شرح میدهیم: چگونه CCI می تواند به تنهایی و یا در رابطه با سایر ابزارهای ارزیابی اداره و کنترل شود؛ روش مدیریت (از دیدگاه کیفی، و نمونه های تفسیری) و طراحی  مطالعه موردی[۱] (کار با یک فعال در یک مجموعه تحقیقی یک به یک ) چگونه است؛ این مواد مورد استفاده، یعنی CCI و سایر موارد دیگرابزارهای ارزیابی و سرشماری جمعیت نامیده میشوند. سپس این فصل را با  با یک مطالعه موردی پایان میدهم.

LIFE THEMES AND NARRATIVES

  1. G. Maree

 

This chapter begins with a broad survey of the use of life themes in career intervention, followed by a discussion of the development and theoretical underpinnings of the Career Construction Interview (CCI). I then briefly describe the following basic aspects of a career intervention: how the CCI can be administered, either alone or in conjunction with other assessment instruments; the method of admin­istration (in terms of a qualitative, interpretive para­digm) and the case study design (working with a participant in a one-on-one research setting); the materials used, namely the CCI and various other assessment instruments; and the population. I end the chapter with a case study.

کد:۱۳۲۵۸

دانلود رایگان فایل انگلیسی روانشناسی :زمینه ها و شرح زندگی

رمز فایل :www.downloadmaghaleh.com

دانلود رایگان فایل انگلیسی روانشناسی :زمینه ها و شرح زندگی

 

نظری بدهید

پنج + یازده =