فروش مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله رویکردهای مربوط به توسعه برنامه‌های کاربردی IoT front-end برای بلاکچین Ethereum

تعداد کلمات فایل انگلیسی: 5868 کلمه -10صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه : 20صفحه word فونت 12 B nazanin

رویکردهای مربوط به توسعه برنامه‌های کاربردی IoT front-end برای بلاکچین Ethereum

چکیده

چندین پروتکل دفتر توزیع بالقوه برای اینترنت اشیا (IoT)، از جمله Ethereum، Hyperledger Fabric و iota وجود دارد. این مقاله به طور خلاصه آن‌ها را از دیدگاه توسعه برنامه اینترنت IoT مقایسه و ارائه می‌کند. کاربردهایIoT  مبتنی بر بلاک چین  (BC) می‌تواند منطق زنجیره‌ای – قراردادهای هوشمند – و وب، تلفن همراه یا بخش های کاربرد نهایی تعبیه‌شده توسط مشتری را ترکیب کند. ما سه معماری ممکن را برای کاربردهای BC نهایی IoT ارائه می‌کنیم. آن‌ها بر حسب موقعیت مشتریان بلاکچین Ethereum (دستگاه محلی، سرور ریموت) و موقعیت ذخیره کلیدی مورد نیاز برای مدیریت تراکنش های اجتماعی متفاوت هستند. محدودیت‌های عملی این معماری ها، که از شبکه Ethereum  برای تبادل تراکنش مورد اعتماد استفاده می‌کنند، حجم داده، مکان و همزمانی گره کامل بلاک چین و مکان و دسترسی به ذخیره کلید Ethereum هستند. نتایج این آزمایش‌ها نشان می‌دهد که یک‌ گره Ethereum کامل به احتمال زیاد به طور قابل اعتمادی بر روی دستگاه‌های IoT محدود اجرا نمی‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد که معماری با مشتریان Ethereum  راه دور یک رویکرد بادوام است، که در آن دو گزینه فرعی وجود دارند و در موقعیت / مدیریت ذخیره کلیدی متفاوت هستند. به علاوه، ما استفاده از معماری‌هایی با یک ارتباط اختصاصی بین دستگاه IoT  و مشتری کنترل از راه دور را برای کاهش بیشتر ترافیک شبکه و افزایش امنیت پیشنهاد کردیم. ما انتظار داریم که این فن‌آوری قادر به کار بر روی تکنولوژی‌های تلفن همراه با نرخ بیت پایین باشد. تحقیقات ما تفاوت ها در رویکردهای معماری را مشخص می‌کند، اما تصمیم نهایی برای یک پروتکل ویژه دفتر کل و معماری برنامه نهایی به شدت مبتنی بر مورد استفاده مد نظر است.

کلمات کلیدی: معماری، بلاکچین، Ethereum، کاربرد نهایی، IoT

2017 International Conference on Identification, Information and Knowledge in the Internet

of Things

Approaches to FrontApproaches to Front–End IoT Application Development for the Ethereum Blockchain

Matevž Pustišeka, *, Andrej Kosa

aUniversity of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenia

Abstract

There are several distributed ledger protocols potentially suitable for the Internet of things (IoT), including the Ethereum, Hyperledger Fabric and IOTA. This paper briefly presents and compares them from the IoT application development perspective. The IoT applications based on blockchain (BC) can incorporate the on-chain logic -the smart contracts- and Web, mobile or embedded client front-end application parts. We present three possible architectures for the IoT front-end BC applications. They differ in positioning of Ethereum blockchain clients (local device, remote server) and in positioning of key store needed for management of outgoing transactions. The management of outgoing transactions. The practical constraints of these architectures, which utilize the Ethereum network for trusted transaction exchange, are the data volumes, the location and synchronization of the full blockchain node and the locaand the access to the Ethereum key store. Results of these experiments indicate that a full Ethereum node is n and the access to the Ethereum key store. Results of these experiments indicate that a full Ethereum node is not likely to reliably run on a constrained IoT devices. Therefore the architecture with remote Ethereum clients seems to be a viable approach, two sub-options exist and differ in key store location/management. In addition, we proposed the use of archite two sub-options exist and differ in key store location/management. In addition, we proposed the use of architectures with a proprietary communication between the IoT device and remote blockchain client to further reduce the network traffic and enhansecurity. We security. We expect it to be able to operate over lowin architectural approaches, but final decision for a particular ledger protocol and front-power, low-bitrate mobile technologies, too. Our research clarifies differences in architectural approaches, but final decision for a particular ledger protocol and frontbased on the particular intended use case. -end application architecture is at strongly based on the particular intended use case.

Copyright © 2018 Elsevier Ltd. All rights reservedCopyright © 2018 Elsevier Ltd.

Selection and peer-review under responsibility of the scientific committee of the 2017 International Conference on Identification,

Information and Knowledge in the Internet of Things (IIKI2017).

Keywords: architecture; blockchain; Ethereum; front end application; IoT

کد:3-13250

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

رمز فایل : www.downloadmaghaleh.com

دانلود رایگان مقاله انگلیسی