دانلود مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله یک رویکرد کیفی برای درک پذیریِ یوگا برای مبتلایان به آرتروز: مبتلایانی همچون من کجا هستند؟

تعداد کلمات فایل انگلیسی:5863کلمه 9صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:18صفحه word فونت14 Arial

چکیده
اهداف: هدف این مقاله بررسی پذیرشِ تحقیقات انجام شده درمورد یوگا بمنظور بکارگیری و حفظ جمعیت اقلیت (هم انگلیسی زبانان و هم اسپانیایی زبانان) همراه با بیماری آرتریت است. تحقیقات انجام شده برای آرتریت اغلب نشانگر تعداد اندکی از مردان است و پذیرش این جمعیت قبلآ مورد بررسی قرار نگرفته است.

طراحی: پذیرش با استفاده از مداخلات، پایبندی، نشریات و دیدگاه های نیمه-خروجی در دوازده بیمار مبتلا به استئوآرتریت یا آرتریت روماتوئید درطول 8 هفته تمرین یوگا مورد تحلیل قرار گرفته است. نرم افزار oviVN برای سازماندهی رونوشت و مونتاژ مضامین استفاده شد. دو روش متقاطع (داده و پژوهشگر) برای غلبه بر اختلالات بالقوه از یک روش تفسیریِ تک چشم انداز استفاده میکنند. جدا از مصاحبه، داده ها نیز از یک روش مرتب سازی کارت، مورد بررسی قرار میگیرند. این مطالعه با زیرساخت های فرهنگی شامل تیم تحقیقاتی چند فرهنگی، مترجمان، و موارد دو زبانه و کلاسها برای تسهیل اعتماد و پذیرش بالایی از بزرگسالان اسپانیایی و سیاهپوستان آفریقایی-آمریکایی طراحی شده است.

A qualitative approach exploring the acceptability of yoga for minorities living with arthritis: ‘Where are the people who look like me

a b s t r a c t

Objectives: To examine the acceptability of yoga research tailored to recruit and retain a minority popula- tion (both English and Spanish speaking) with arthritis. Yoga research for arthritis often underrepresents minorities and acceptability for this population has not previously been investigated.Design: Acceptability was evaluated using retention, adherence, journals, and semi-structured exit inter- views from twelve participants with osteoarthritis or rheumatoid arthritis undergoing an 8-week yoga intervention. Journal quotes were analyzed using content analysis techniques. NVivo software was used to organize transcripts and assemble themes. Two methods of triangulation (data and investigator) were used to overcome potential bias from a single-perspective interpretation. Exit interview comments were content analyzed using a card sort method. The study was designed with a cultural infrastructure includ- ing a multicultural research team, translators, and bilingual materials and classes, to facilitate trust and acceptability for primarily Hispanic and Black/African-American adults.Setting: Washington, D.C. metropolitan area, USA.Results: On average participants attended 10 of 16 classes, with home practice 2–3 days a week. All who completed were still practicing yoga three-months later. Qualitative narrative analysis identified major themes related to facilitating factors and barriers for yoga practice, self-efficacy, and support. Participant comments indicated that offering an arthritis-based yoga intervention and using a culturally congruent research design was found to be acceptable.Conclusions: As yoga research grows, there is a need to understand and promote acceptability for typically under-represented populations. This study attempts to inform the expansion of multicultural research designed to recruit and retain those from diverse backgrounds

کد:3-12400

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com