توضیحات محصول

دانلود مقاله سردردهای مزمن روزانه

تعداد کلمات فایل انگلیسی :۲۰۴۶ کلمه ۸ صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :۱۴ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

سردردهای مزمن روزانه

تعریف

بیشتر افراد سردرهای گاه به گاه دارند. اما اگر شما در بیشتر روزها سردرد داشته باشید، ممکن است سردردرهای مزمن روزانه را تجربه نمایید.

طبیعت پیوسته سردردهای مزمن روزانه، آنها را در بین ناتوان کننده ترین سردردها قرار داده است. درمان اولیه تهاجمی و ثابت، مدیریت طولانی مدت ممکن است درد را کاهش دهد و به سردرد های کمتری منجر شود.

نشانه ها

طبق تعریف ، سردرهای مزمن روزانه در ۱۵ روز از ماه یا بیشتر به مدت سه ماه اتفاق می افتند. سردردهای مزمن روزانه واقعی (اولیه) با شرایط دیگری ایجاد نشده اند.

Chronic daily headaches

Definition

Most people have headaches from time to time. But if you have a headache more days than not, you may be experiencing chronic daily headaches.

The incessant nature of chronic daily headaches makes them among the most disabling headaches. Aggressive initial treatment and steady, long-term management may reduce pain and lead to fewer headaches.

Symptoms

By definition, chronic daily headaches occur 15 days or more a month, for at least three months. True (primary) chronic daily headaches aren’t caused by another condition

کد:۲-۹۲۱۰

دانلود رایگان فایل انگلیسی پزشکی:سردردهای مزمن روزانه

رمز فایل :www.downloadmaghaleh.com

دانلود رایگان فایل انگلیسی پزشکی:سردردهای مزمن روزانه

نظری بدهید

پنج + 14 =