توضیحات محصول

دانلود مقاله سردرد

تعداد کلمات فایل  انگلیسی:۷۳۹ کلمه ۴  صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه :۶ صفحه word فونت ۱۴ B Nazanin

تعریف

سردرد، درد در هر ناحیه ای  از سر می باشد. سردردها ممکن است در یک یا هر دو طرف سر اتفاق بیفتد، یا متعلق به یک ناحیه باشد، از یک نقطه به سراسر سر پراکنده شود، یا کیفیت پرس مانند (vise-like) داشته باشد. سردرد ممکن است به صورت درد تیز، ضربانی، یا درد ملایم باشد.  سردرها ممکن است یه صورت تدریجی یا ناگهانی ظاهر شوند. و ممکن است کمتر از یک ساعت یا چندین روز طول بکشد

Headache

Definition

Headache is pain in any region of the head. Headaches may occur on one or both sides of the head, be isolated to a certain location, radiate across the head from one point, or have a vise-like quality. A headache may be a sharp pain, throbbing sensation or dull ache. Headaches may appear gradually or suddenly, and they may last less than an hour or for several days.

کد:۱-۹۲۱۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پزشکی:سردرد

رمز فایل www.downloadmaghaleh.com

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پزشکی:سردرد

 

نظری بدهید

11 − نه =