توضیحات محصول

دانلود مقاله طبقه بندی مدولاسیون برای سیگنال های مورد استفاده در مخابرات ماهواره ای

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۲۷۰۰کلمه۵صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۱۴صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده:

برای طراحی گیرنده هوشمند، طرح های مدولاسیون، تبدیل به موضوع و عملکرد بسیار مهمی شده است. جالب توجه است که مقالات متعددی در این زمینه ارائه گشته و الگوریتم های طبقه بندی در خصوص سیگنال APSK در این مقالات نادیده گرفته شده است و به همین ترتیب این توصیه ها در موارد استاندارد DVB-S2 نیز مطرح شده اند. بنابراین یک روش مبتنی بر ویژگی برای طبقه بندی طرح های مدولاسیون مطرح می گردند که در مخابرات ماهواره ای استفاده شده اند. که در PSK,QAM, APSK نیز پیشنهاد شده اند. در خصوص ویژگی های مطرح شده در این مدولاسیون ها، تجمعات چهار مرتبه و شش مرتبه ای در نمونه های ورودی بیان گشته اند که در این مقاله به کار رفته است. عملکرد الگوریتم های پیچیده متوسط، با چند سناریو شبیه سازی اعتبار سنجی شده اند.

۱- مقدمه

به منظور تعدیل عملکرد و وظایف اپراتورهای ماهواره، نیاز به سیستم های خودکار و نظارت بر آن ها مطرح می گردد که این سیستم ها می بایست با افزایش پیچیدگی شبکه های مخابراتی، ارتقا یابند. یک بخش اصلی این سیستم های مانیتورینگ و نظارتی مربوط به طبقه بند مدولاسیون خود کار است. مروری روی طرح های طبقه بندی موجود انجام شده که می توان آن را در [۱] مشاهده کرد و جزئیات آن در [۲] موجود است. اساسا دو نوع طبقه بند شناسایی شده اند که مربوط به روش های احتمالی و روش های مبتنی بر ویژگی می باشند. اشکال اصلی روش مبتنی بر احتمال این است که هم فعالیت های محاسباتی انجام شده و هم به اختلالاتی مثل آفست فرکانس و فاز، حساس می باشند. اما در عین حال قوی و ساده هستند.

Modulation Classifier for Signals Used in Satellite Communications

Abstract—For the design of intelligent receivers, the classifica- tion of modulation schemes becomes an increasingly important task. Interestingly, the numerous papers on this subject neglect algorithms for the classification of APSK signals, although these are recommended in the DVB-S2 standard. Therefore, a feature- based method for classification of modulation schemes typically used in satellite communications, i.e. PSK, QAM and APSK, is proposed. As features, fourth- and sixth-order cumulants of the input samples  are employed  in this context.  The performance  of the moderately complex algorithm is verified by several simulation scenarios.

  1. INTRODUCTION

In order to alleviate the job of satellite operators, the need for automatic monitoring systems grows with the increasing complexity of communication networks. A core part of such monitoring systems is an automatic modulation classifier. An overview of existing classification schemes can be found in [1] and, in more detail, in [2]. Basically, two types of classifiers are distinguished: likelihood- and feature-based methods. The main drawback of the likelihood-based approach is both the computational effort and the sensitivity to impairments like phase and frequency offset. In contrast, feature-based methods are suboptimal, but robust and simple

کد:۱۲۶۱۵

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

9 + 6 =