فروش مقاله

توضیحات محصول

دانلود مقاله طراحی مشارکتی در دوره رایانش ابری

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۴۷۶۲کلمه ۷صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۴صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده

این مقاله کارکرد فن آوری های اطلاعاتی اخیر در فرآیندهای کسب و کار از جمله طراحی و ساخت را شرح میدهد. بویژه، به بررسی استفاده از رایانش ابری در فرآیند ترسیم و طراحی مکانیکی شرکت می پردازد. برای اجرای سیستم طراحی بر اساس ابر مشارکتی، معماری های خاص در سرورهای مختلف را پیشنهاد میکند. در آخر به عنوان یک مثال کاربردی، به مقایسه هزینه عملیاتی بخش طراحی صنعت در پیش و پس از استفاده از سیستم پیشنهادی می پردازد. در این مثال برای امکان پذیر شدن مقایسه هزینه های عملیاتی، از یک مدل استقرار ابر خصوصی استفاده میکنیم. در صورتی که ابر های عمومی عاملیت و اقتصاد بیشتری عرضه میکنند، ابر خصوصی مناسب ترین نتایج و مقایسه را بین عملیات درون شرکتی و ابری ایجاد میکنند، بدلیل آنکه همه این هزینه ها توسط سازمانی که از آن استفاده می نماید، مورد بررسی قرار گرفته خواهد شد.

مقدمه

در سال های اخیر با وجود نفوذ چشمگیر و رو به افزایش رایانش ابری در صنایع، بسیاری از بخش های طراحی از آن دوری می نمایند. به نظر می رسد دلیل اصلی این امر، بی میلی کاربران به زمان پاسخ برنامه های کاربردی باشد. تعامل مستقیم با کاربر در نرم افزار CADبسیار حیاتی می باشد و هر گونه تاخیر بین دستور کاربر و تاثیر گرافیکی موجب عدم قبول این سیستم می شود.با این حال، رایانش ابری طیف وسیعی از خدمات و ویژگی های جدید را مطرح می نماید که می تواند موجب بهبود عملکرد بخش طراحی شود، در حالی که فن آوری های جدیدی که اخیرا ظهور یافته اند، وعده داده اند که اعتراضات کاربران CAD را برطرف نمایند. این مقاله الگوریتم جدیدی (بهینه سازی بی نظمی رتبه بندی) ارائه می نماید تا بتوان خدمات و زیرساخت رایانش را به سرعت با یک تصمیم بسیار کارآمد و حیاتی در مجازی سازی، ترکیب و به اشتراک گذاشت.

Abstract

The paper describes the application of the latest Information Technologies in business processes such as design and manufacturing. More specifically it examines the use of cloud computing in the mechanical drawing and design process of an enterprise. It proposes a specific architecture with different servers, for the implementation of a collaborative cloud based Design system. Finally as an application example, it compares the operating cost of an industry’s design department before and after the use of the proposed system. This example uses a private cloud deployment model so that the comparison of the operating cost would be feasible. While public cloud may offer more functionality and economy, private cloud is best suitable to make conclusions and comparison between on-premise and cloud operation, because all of the cost is handled by the organization that uses it.

fr123:کد

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

یک × 3 =