توضیحات محصول

دانلود مقاله طراحی نوآوری و بهینه سازی سرعت گیر برای بازیابی انرژی وسایل نقلیه در شهرهای هوشمند

تعداد کلمات فایل انگلیسی:۶۴۶۶کلمه ۲۰صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:۲۳صفحه word فونت۱۴ Arial

چکیده: به تازگی توسعه تکنولوژی و افزایش سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر، منجر به افزایش علاقه به طراحی و بهینه سازی سیستم های انرژی سبز شده است. در این زمینه، تکنیک های هوشمند محاسباتی پیشرفته (CI) می توانند توسط مهندسین در چندین مسئله فنی مورد استفاده قرار گیرند تا بهترین ساختار را بیابند و بهره وری در بازیابی انرژی را بهبود بخشند. این تحقیق در صدد است تا به نوآوری جدید برای استفاده از منابع نوآورانه غیر متعارف تجدید شده و توسعه دستگاه های به اصطلاح برداشت انرژی (EHD) بپردازد. در این مقاله، بهینه سازی ژنراتور خطی- مغناطیسی پایدار لوله ای شکل برای حصول انرژی از وسایل نقلیه به شبکه ارائه شده است. فرایند بهینه سازی با استفاده از الگوریتم های تکاملی ترکیبی برای رسیدن به بهترین سیستم کارایی کل سیستم و تاثیر بر محیط زیست و سیستم های حمل و نقل ایجاد می شود. در نهایت، یک اعتبار آزمایشی از نمونه اولیه EHD طراحی شده ارائه شده است.

  1. مقدمه

در سال های گذشته، تأثیر عوامل انسانی بر تغییرات آب و هوایی بدون شک جامعه علمی را وادار به تمرکز بر سیستم های انرژی تجدید پذیر کرده است، به خصوص آنهایی که به نام دستگاه های برداشت  (EHDs) [1] شناخته می شوند، زیرا این تنها راه حفظ استانداردهای زندگی ما (به عنوان مثال، میزان مصرف انرژی) بدون تخریب منابع غیر قابل تجدید (به طور کلی کربن و فسیل، که استفاده از آنها نخستین علت تغییرات اقلیمی مربوط به تکامل انسان است). بنابراین، استفاده از تمام منابع انرژی جایگزین احتمالی که ممکن است از طریق محیط زیست در دسترس باشد، الزام آور می شود. هنگامی که ما در مورد “انرژی از محیط زیست” فکر می کنیم، ما فکر می کنیم و در عین حال توجه خود را به محیط طبیعی محدود می کنیم، اما به ندرت محیطی را که در آن بیشتر وقت خودمان را صرف می کنیم، یعنی شهرمان، را در نظر می گیریم. برای شهرهای ما بسیار دشوار است که به عنوان محیط طبیعی مدل سازی شوند، زیرا مکان هایی هستند که تاثیر عوامل انسانی قوی تر است و قطعا قابل اغماض نیست، و این دقیقا همان محل با بزرگترین تراکم انرژی است که انرژی آن به ندرت تولید می شود اما مطمئنا مورد استفاده قرار می گیرد و گاهی هم تلف می شود. به همین دلیل، با فکر کردن در مورد چگونگی بهره برداری از اصول برداشت انرژی، ما باید محیط شهری را نیز مورد توجه قرار دهیم، زیرا این محیط بسیار پر انرژی است.

Novel Speed Bumps Design and Optimization for Vehicles’ Energy Recovery in Smart Cities

Abstract:   Recently the technology development and increasing amounts of investment  in renewables has led to a growing interest towards design and optimization of green energy systems. In this context,  advanced  Computational Intelligence  (CI) techniques  can be applied by engineers to several technical problems in order to find out the best structure and to improve efficiency in energy recovery. This research promises to give new impulse to using innovative unconventional renewable sources and to develop the so-called Energy Harvesting Devices (EHDs). In this paper, the optimization of a Tubular Permanent Magnet-Linear Generator for energy harvesting from vehicles to grid is presented. The optimization process is developed by means of hybrid evolutionary algorithms to reach the best overall system efficiency and the impact on the environment and transportation systems. Finally, an experimental validation of the designed EHD prototype is presented.

  Introduction

In the last years, the impact of human factors on climate change undoubtedly forced the scientific community to focus on renewable energy systems, especially those known with the name of EnergyHarvesting Devices (EHDs) [1], since these represent the only way of maintaining our life standards (e.g., the energy consumption level) without depleting our non-renewable sources (carbon and fossils in general, whose use is in the mean time the first cause of anthropogenic climate change). Thus, it becomes mandatory to exploit all the possible alternative energy sources that may be available from the environment. When we think about “energy from environment” we are used to think and at the same time to limit our attention to natural environment, but we rarely consider the environment where we spend the most of our time, namely our city. Our cities are very hard to model as natural environment, since they are the place where the impact of anthropogenic factors is stronger and definitively not negligible, and this represents exactly the place with the largest energy concentration, where energy is seldom produced but certainly used and sometimes wasted. This is the reason why, thinking about how to exploit the energy harvesting principles, we have to consider urban environment as well, since this environment is hugely energy intensive

 کد:۱-۱۲۳۳۰

دانلود رایگان فایل انگلیسی:

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

نظری بدهید

15 − هشت =