دانلود مقاله علمی

توضیحات محصول

دانلود مقاله عملکرد اجزای کارخانه نمک زدایی MSF در طی 15 سال در Madinat Yanbu Al-siniyah

تعداد کلمات فایل انگلیسی:4748کلمه9صفحه pdf

تعداد صفحات فایل ترجمه:18صفحه word فونت14 Arial

چکیده

مجموعه برق، نمک زدایی، و سرد کنندگی آب دریا انجمن رویال در Madinat Yanbu AJ-Sinaiyah ، عربستان صعودی   شش واحد نمک زدایی آب دریای تازه  چند مرحله ای  را شامل می شود. هر واحد  برای دمای بالای آب شور  طراحی شده که  روش کربن زدایی با  استفاده از سولفوریک اسید  برای کنترل  پوسته را  شامل می شود و   نسبت عملکرد   تقطیر در هر ورودی حرارت  دارد.   واحدهای نمک زدایی   برای 15 سال بکار گرفته شده اند.  عملکرد این واحد ها  از نظر تولید آب و  مصرف انرژی  رضایتبخش بوده،  و بهرحال، مشکلات متنوعی  ایجاد شده اند، که به  قطع شدن  های مجاز در زمان های مختلف منجر شده است. این مقاله،  عملکرد   اجزای مختلف  واحد های موجود را  بحث کرده و مشکلات ایجاد شده و اقدامات اتخاذ شده برای حذف یا کاهش  مشکلات را بیان می کند.  واحد های موجود که تجربه و  روندهای معاصر در  تکنولوژی نمک زدایی MSF را  بکار می گیرند برای دوری از  مشکلات مشابه در  دو واحد  ساخته شده بکار گرفته شده اند.  مقاله همچنین  ویژگی های مربوطه برای  دو واحد جدید را   بیان می کند که وضوح  مشکلات بیان شده در واحد های موجود را نشان می دهد.

کلمات کلیدی: فلش چند مرحله ای، نمک زدایی آب دریا، اجزای کارخانه، مشخصات

Abstract

The Royal Commission power, desalinaüon and seawatw cooling complex at Madinat Yanbu AJ-Sinaiyah (MYAS), Saudi Ambia includes six 380 m’A mulÔ-&ge flash uawater desalinaÔon uniu. Each unit is designed for a top brine tempemtwe of l21°C, employs a decarbonaÔon method using sÙfuric acid for scale control, and a perfonnancc mtio of [email protected] of distülate per 1,000 Kcal heat input. The MYAS desalinañon uniH &ve been operated for over 15 years. The nuits’ performanse in terms of water production and energy consumption has remained saÔsfactory, howeva, various problems have bæn encountered, resulûng in forced outages of varying duration. This paper ñscusses the peifoxinance of various components of le exisäng nuits, and highlights pnblems experienced and countermeasures adop& to eüminde or alteviate the problems. The existing uniH’ opetating experience and contemporaiy trends in the MSF desalinaüon technology have been utilized to avoid similar pnblems on two new 570m’/h uniH constructed recenüy. The paper also presente pertinent specificaÂons for the two new units that demonstrate resolution of the problems noted on the existing units

کد:5-13005

دانلود رایگان فایل انگلیسی عملکرد اجزای کارخانه نمک زدایی MSF :

رمز فایل:www.downloadmaghaleh.com

دانلود رایگان فایل انگلیسی عملکرد اجزای کارخانه نمک زدایی MSF :